Ovatko Suunnitelmasi Turhia? | World Challenge

Ovatko Suunnitelmasi Turhia?

David Wilkerson (1931-2011)March 25, 2020

“Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu” (Matt. 24:14).

Monet seurakuntalaiset yrittävät määrittää Kristuksen takaisintulemisen ajankohdan seuraten aikojojen merkkejä; esim. juutalaisten paluusta takaisin Israeliin. Jeesus toteaa kuitenkin selvästi, että loppu tulee vasta sen jälkeen, kun Evankeliumi on julistettu todistukseksi kaikille kansoille.

”Todiste tosiasioista” on määritelmä kreikan kielen sanalle ”todistukseksi” yläpuolella olevassa jakeessa. Kristus ei puhu vain evankeliumin saarnaamisesta, vaan esittämällä se todistuksena. Hän sanoo, että se evankeliumi mitä julistamme, on tehokas vain kun sitä tukee elämä, joka todistaa sen todellisuudesta.

Voisi ajatella, että Amerikka, tuhansien evankelisten kirkkojensa kanssa, esittäisi vahvan evankeliumin todistuksen. Pelkästään yhdessä suuressa eteläisessä kaupungissa on yli 2000 evankelista kirkkoa. Mutta monet näistä kirkoista ja seurakunnista ovat tehneet niin paljon myönnytyksiä Kristuksen todellisen evankeliumin kanssa, että Kristuksen todellisesta herruudesta paistaa läpi vain pieni osa ihmisten elämässä.

Aivan liian monet, sekä nuoret että vanhat sananjulistajat, kiertävät ympäri maailmaa osallistumalla seminaareihin, valmistelukokouksiin ja ”ajatuskeskuksiin” etsimään avainta suuremman palvelutyönsä rakentamiseen. Nuoret sananjulistajat aseistetaan kaavioilla ja kyselyillä kuunnellessaan luentoja siitä, kuinka kasvattaa seurakuntaa. Toiset taas tungeksivat ”herätyksiin” toivoen oppivansa uusia menetelmiä, joiden avulla Pyhä Henki tulisi läsnä heidän seurakuntaansa.

Kun eri lähetysjärjestöt lähettävät lisää työntekijöitä, liian monet lähetyssaarnaajat tulevat kotiin vain muutaman vuoden sisällä, lannistettuina ja alaslyötyinä, koska he eivät ole koskaan omistaneet omakohtaista tietoa tai kokemusta Kristuksen herraudesta tai Pyhän Hengen täyteydestä. On tarve pätevimmistä ihmisistä voittamaan kansakuntia Kristukselle, mutta vain Pyhän Hengen voitelu ja läsnäolo tuo kestävää menestystä työhön. Jeesuksen Kristuksen evankeliumi tullaan  julistamaan todistukseksi – jonka jälkeen Herra tulee takaisin!

Rakkaat, teidän suunnitelmanne ovat turhia mikäli Jeesus ei ole todellisena Herrana elämänne kaikilla osa-alueilla. Kun hankit tietoa ja käytät uusia ideoita ja strategioita, varmista, että Kristuksen elämä asuu sinussa.

Download PDF