PALJOA KALLIMMPI KUIN KULTA | World Challenge

PALJOA KALLIMMPI KUIN KULTA

David Wilkerson (1931-2011)June 12, 2018

Kaikkein tärkeimpiä Raamatunkohtia on 1 Piet.1:7: ”Että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä”.

Pietari kertoo meille, että voimme odottaa kohtaavamme sellaisia uskon koetuksia: ”Sen tähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa” (1Pe 1:6), Pietari sanoo tässä: ”Jos olet Jeesuksen Kristuksen seuraaja, joudut koviin koetuksiin”.

Pietari sanoo selvästi, että sellaiset uskon koetukset eivät kuulu nimikristityille, vaan todellisille uskoville.  Kristityillä on uskonsa tähden ”elävä toivo” (1Piet.1:3). Pelkistäen, Jumala sanoo meille: ”Teidän uskonne on minulle kallis, kalliimpi kuin mikään tämän maailman rikkaus, joka jonakin päivänä katoaa! Ja näinä viimeisinä päivinä, kun vihollinen lähettää kaikenlaista pahaa sinua vastaan, tahdon sinun seisovan vahvana, järkkymättä uskossasi”.

Rakas lukija, uskon koetukset ovat tärkeitä, koska Jumala vapauttanut varjelevan ja pelastavan voimansa sen mukaan, kuin meillä on uskoa. Mitä vahvempi uskomme on, sitä enemmän hänen varjeleva voimansa on meidän elämässämme.

Paavali todistaa joutuneensa koviin vaikeuksiin ja koetuksiin: ”Minä olen palvellut Herraa kaikella nöyryydellä ja kyynelillä, koettelemuksissa, jotka ovat kohdanneet minua” (Ap.t. 20:19).  Hän tunnusti tietävänsä, että kaikessa, mitä hänen piti käydä läpi, Herra yritti muovata hänestä jotakin. Hän halusi saada aikaan kestävää uskoa.

Jaakob kirjoittaa: ”Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin, tietäen, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä” (Jaak.1:2-3).

Download PDF