PILVI SEURATTAVANA | World Challenge

PILVI SEURATTAVANA

David WilkersonMarch 2, 2016

”Tahi kun pilvi viipyi pysyen asumuksen päällä pari päivää tai kuukauden tai vielä pitemmän ajan, niin olivat israelilaiset leiriytyneinä eivätkä lähteneet liikkeelle; mutta kun se kohosi, lähtivät he liikkeelle. Herran käskyn mukaan he leiriytyivät ja Herran käskyn mukaan he lähtivät liikkeelle. He noudattivat, mitä Herra Mooseksen kautta oli käskenyt heidän noudattaa”(4 Moos.9:22 - 23).

Pilvi, joka johdatti Israelin lapsia erämaassa, nostettiin lopulta ylös taivaaseen. Vuosisatoja myöhemmin toinen pilvi laskeutui alas taivaasta Yläsaliin Jerusalemissa. Pyhä Henki, sama Henki, joka oli leijunut ilmestysmajan yllä, tuli alas ja leijui 120 rukoilijan yllä. He kokoontuivat Yläsalissa Jeesuksen kuoleman jälkeen. Tämä pilvi tuli alemmas, juuri siihen huoneeseen, jossa ihmiset istuivat. Hän asettui kunkin pään päälle erillisinä tulen liekkeinä.

Kreikan sanan erillisinä merkitsee ”täydellisesti jakautuneena”. Pilvenpatsas oli siis jakautunut ja oli kunkin henkilön päällä Yläsalissa. Sitten liekit tulivat sisälle ihmisten ruumiiseen.

Tässä kohdin Jeesuksen seuraajat olivat ”Hengessä”, Pyhä Henki siis asui heissä. On kuitenkin eri asia saada Pyhä Henki asumaan sydämeen, ja aivan eri juttu, kun joku elää täydellisesti antautuneena Hengen johtoon. Sinä voit täyttyä Pyhällä Hengellä, mutta ei se tarkoita, että vaeltaisit tottelevaisena Hänelle, antaen Hänen hallita sinua.

Meillä, jotka tänään rakastamme Jeesusta, on myös pilvi seurattavana. Voimme täyttyä Pyhällä Hengellä, rukoilemme ja laulamme Hengessä tai koemme Hengen ilmestyksiä. Silti meidän tulee alistua ottamaan vastaan ohjeita Häneltä. Jos emme odota Hänen johdatustaan kaikissa asioissa, me emme todellakaan vaella Hengessä. Paavalin ohje tekee aivan selväksi: ”Jos me Hengessä elämme, niin myös Hengessä vaeltakaamme”(Gal.5:25).

Download PDF