SELVÄ KUTSU | World Challenge

SELVÄ KUTSU

Gary Wilkerson
February 19, 2018

”Olen tehnyt itseni kaikkien palvelijaksi, voittaakseni niin monta kuin suinkin “(1 Kor.9:19). Tässä jakeessa näemme, että Paavali alkaa ymmärtää elämäntehtävänsä: sielujen voittamisen Jeesukselle Kristukselle! Jakeessa 16 hän sanoo: ”Voi minua, ellen evankeliumia julista!”

Mikä muutos olikaan tapahtunut Paavalin elämässä! Apostolien tekojen luvussa 9 näemme hänet matkalla Damaskukseen, menossa täydellä vauhdilla vainoamaan niin monia kristittyjä kuin mahdollista. Mikä kauhea historia hänellä olikaan takana! Tiedämme hänen olleen mukana Stefanuksen kivittämisessä (ks. Ap.t. 7:55- 60) ja monet historioitsijat uskovat hänen olleen osallinen myös monien muiden uskovien kuolemaan. Kun Jeesus sitten ihmeen kautta ilmestyi hänelle, häneen iski pelko, ja hän kaatui maahan. Niin alkoi hänen Jumalan etsimisensä ja syvällinen työnsä.

Paavali sanoo jakeessa 16, että tämä voi, tämä kutsu evankeliumin julistamiseen oli tarpeen hänelle. Oli tarpeen, että Jeesus teki työtään hänen elämässään juuri sillä tavalla. Jeesus halusi tehdä tämän, jotta saisi esiin ne asiat, jotka tulivat esiin Paavalissa.

Tietämättään Paavali oli jahdannut Jumalaa etsimättä Vapahtajaa. Hänellä oli kutsu elämälleen, mutta hän ei tiennyt oikeaa tietä sen toteuttamiseen. Sinullakin on tämä sama kutsu. Jeesus tuli sinun tykösi, etsi sinut käsiinsä, löysi sinut sieltä, missä olit ja pelasti sinut. Hän tulee aina niiden sydänten luokse, jotka etsivät häntä.

Kun Jeesus ilmestyi Paavalille, hän syntyi uudestaan ja muutaman päivän perästä täyttyi Pyhällä Hengellä. Tapahtui toki paljon enemmänkin. Hän sai elämäänsä selvän kutsun. Hän tiesi, että hänen piti saarnata evankeliumia ja voittaa sieluja.

Jeesus tuli pelastamaan sinut, mutta antoi samalla kutsun! Sinä olet hänen valittu aseensa, joka vie hänen nimensä pelastumattomille ihmisille!

Download PDF