TÄYDELLINEN LUOTTAMUKSEMME | World Challenge

TÄYDELLINEN LUOTTAMUKSEMME

David Wilkerson (1931-2011)January 4, 2018

Jumalan kansalla on vastattavanaan näinä viimeisinä päivinä tärkeä kysymys: Uskotko, että Jumala auttaa sinua selviämään, kun maailman perustukset järkkyvät? Saatana karjuu kuin vihastunut leijona, ja kaikkialla on sekasortoa, väkivaltaa ja epävarmuutta.

Ne, jotka luottavat Herraan, kiinnittyneinä ja perustuneina luottamukseensa häneen, seisovat hiljaa ja näkevät Jumalan pelastuksen sydän ja mieli täysin rauhallisena. He nauttivat lepoa, väkivallan ja pelon koskemattomissa ja nukkuvat pelkäämättä ympärillään olevaa kaaosta, iloiten toivosta!

Herra kysyi kahdelta sokealta mieheltä, jotka anoivat armoa ja parantumista: "Uskotteko, että minä voin sen tehdä”(Matt.9:28). Kun he vastasivat uskovansa, heidän silmänsä avautuivat (ks. jae 29).

Tänä päivänä Herra kysyy meiltä: ”Uskotteko, että minä pystyn johdattamaan ja varjelemaan teitä? Uskotteko, että edelleen toimin teidän hyväksenne? Hellittekö salaisia ajatuksia, että olen hyljännyt ja jättänyt teidät?”

Useat Raamatun kohdat tuokoot suurta lohdutusta ja varmuutta sydämiimme:

  • • Ihmispelko panee paulan, mutta Herraan luottavainen on turvattu”(San.29:25).
  • • Jotka Herraan turvaavat, ovat kuin Siionin vuori: se ei horju, vaan pysyy iankaikkisesti. (Ps.125:1).  
  • • ”Turvatkaa häneen joka aika, te kansa; …  Jumala on meidän turvamme”(Ps.62:8). 

Jumalan Sana on täynnä ihania lupauksia kaikille, jotka luottavat häneen!  Me haluamme aina tehdä asioita, hyljätä toisia asioita, uhrata, työskennellä ja kärsiä. Koko ajan hän kuitenkin haluaa meidän luottavan häneen täydellisesti.  Hänen Sanansa on selkeä. Jumalan mielisuosio on vain uskon kautta: ”Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät”(Hebr.11:6).

 

 

Download PDF