Tie Pyhyyteen | World Challenge

Tie Pyhyyteen

David Wilkerson (1931-2011)February 26, 2020

“Niin me, vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta itsekukin olemme toistemme jäseniä” (Room. 12:5). Uskon kautta me olemme todellisia Kristuksen ruumiin jäseniä, adoptoitu yhdeksi perheeksi. Ei ole enää mustaa, valkoista, keltaista, ruskeaa, juutalaista tai pakanaa. Me olemme kaikki yhtä verta – yksi uusi luomus – Kristuksessa Jeesuksessa! Ja Kristuksen ristintyön vuoksi, ihminen ei pystynyt tulemaan pyhäksi hyvien töiden, vanhuskaiden tekojen, inhimillisten ponnistusten tai lihallisten pyrkimyksien takia.

“kun Hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen itsessään nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, tehden rauhan” (Ef. 2:15). Taivaallinen Isä hyväksyisi vain yhden ihmisen: uuden, ylösnousseen ihmisen. Ja kun tämä uusi ihminen esitti Isälleen kaikki jotka uskoivat Häneen, Isä vastasi, “Otan teidät vastaan pyhinä, koska te olette minun pyhässä Pojassani!” 

Meidät on sinetöity Pyhän Hengen kautta. “siitä armotaloudesta, minkä hän aikojen täyttyessä aikoi toteuttaa – oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki … Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti” (Ef. 1:10, 13). Kuten näette, pyhyys ei ole jotain mitä me teemme, saavutamme tai harjoitamme. Sen sijaan, se on jotain mihin uskomme. Tietä pyhyyteen ei saavuteta ihmisen kyvyillä vaan uskon kautta.

Jumalan sanoma pyhyydestä ei liity ulkopuolisiin asioihin. Se liittyy uskoon – ja Hän tekee sen hyvin selväksi ja yksinkertaiseksi. Tämä on Hänen mahtava vastaus suuren uskovien joukon huudoille, jotka janoavat ymmärrystä kuinka olla pyhä. Me olemme pyhiä kun me lepäämme Hänen pyhyydessään!

Rakkaat, laittakaa pois kaikki luottamus lihaanne ja tehkää tästä julistuksenne: “Otan uskon kautta omakseni sen pyhyyden joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Olen osa hänen ruumistaan ja minun Taivaallinen Isäni näkee minut yhtä pyhänä – koska minä olen Kristuksessa!”

Download PDF