Todellisen Palvonnan Lähde | World Challenge

Todellisen Palvonnan Lähde

David Wilkerson (1931-2011)March 17, 2020

Jumalan kirkkauden ymmärtämisellä on hyvin todellinen, käytännöllinen arvo, jokaiselle todelliselle uskovalle. Siihen tarttumalla voi saada avattua oven voittoisaan elämään!

Jumalan kirkkaus on Jumalamme  luonnon ja olemuksen ilmestys. Tiedämme että Mooses vastaanotti kirjaimellisen välähdyksen Jumalan kirkkaudesta. Jumala toi hänet vuoren huipulle, ja Sana sanoo, että Jumala paljasti itsensä Moosekselle kaikessa kirkaudessaan: ”Ja Herra kulki hänen ohitsensa ja huusi: "Herra, Herra on laupias ja armahtavainen Jumala, pitkämielinen ja suuri armossa ja uskollisuudessa, joka pysyy armollisena tuhansille, joka antaa anteeksi pahat teot, rikokset ja synnit" (2. Moos 34:6-7).

Usein, kun me ajattelemme Jumalan kirkkautta, me ajattelemme Hänen majesteettisuutaan ja loistoaan, Hänen voimaansa ja valtaansa. Mutta tapa, jolla Jumala haluaa meidän tuntevan kirkkautensa, on ilmestys Hänen suuresta rakkaudestaan kaikkia ihmisiä kohtaan. Sen Hän paljasti Moosekselle. Herra odottaa lakkaamatta näyttäykseen meille Hänen anteeksiantavan rakkautensa, vuodattakseen meidän yllemme Hänen armonsa, ja palauttaakseen meidät Hänen yhteyteensä!

Tällä Jumalan Kirkkauden ilmestyksellä on voimakkaita vaikutuksia niille, jotka vastaanottavat sen, ja rukoilevat ymmärtääksensä sen. Hänen kirkkautensa ensisilmäyksen jälkeen, Mooses ei ollut enää peloissaan Herraa kohtaan. Sen sijaan, hän ryhtyi rukoilemaan Herraa (rukoilemaan käännetty sana tarkoittaa myös ylistämistä englannin kielisessä Raamatussa). Mooses näki, että Jumalan luonto oli ystävällisyys ja hellä Armo – täydellinen rakkaus!

Todellinen palvonta nousee sydämistä, jotka on voittanut näkemys Jumalan kiistattomasta rakkaudesta meitä kohtaan. Se perustuu siihen ilmestykseen, että Jumala antaa meille itsestään, Hänen hyvyydestään, armostaan, hänen valmiudestaan antaa anteeksi. Jos me aiomme ylistää Jumalaa Hengessä ja totuudessa, meidän ylistyksemme täytyy perustua tähän uskomattomaan totuuteen Hänestä.

Jumalan kirkkauden näkeminen muuttaa meidän tapaamme elää! Jokainen uusi ilmestys hänen rakkaudestaan ja armostaan, tuo yliluonnollisen muutoksen ja tekee meistä enemmän hänen kaltaiseksi. Se myös muuttaa meidän suhteemme toisiin ihmisiin. ”Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksiantavaisia toinen toisellenne, niinkuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut” (Ef. 4:32). Aivan, kuten Paavali kertoi Efeson serakunnalle silloin, sama pätee myös tänä päivänä: Me olemme nähneet ja saaneet maistaa Jumalan kirkkautta. Nyt heijastakaamme sitä samaa kirkkautta toisille!

Download PDF