TOINEN PUOLUSTAJA | World Challenge

TOINEN PUOLUSTAJA

Jim CymbalaSeptember 10, 2016

Kaksi vuosituhatta sitten opetuslapsilla oli opettajana Jeesus, mutta heilläkin oli vaikeuksia ymmärtää, mitä Hän opetti. Raamattu kertoo lukemattomia esimerkkejä siitä, että Jeesus sanoi jotakin, ja opetuslapset olivat ymmällään siitä. He eivät vain käsittäneet tarkoitusta. Tosiasiassa yksi heistä jopa alkoi kinata Hänen kanssaan sanoen: ”Ei, sinä et mene ristille. En anna sen tapahtua.”

Jeesus halusi opettaa heitä luottamaan Jumalaan. Seuraavassa luvussa huomaamme, ettei niin ollut. Jeesus antoi itsensä esimerkiksi nöyryydestä opettaessaan heitä. Viimeisellä Ehtoollisella Jeesus osoitti olevansa Herran palvelija pestessään opetuslastensa jalat. Saman aterian aikana opetuslapset kuitenkin kiistelivät siitä, kuka heistä oli suurin (Luuk.22:24 -27).

Jeesus lupasi, että tulisi toinen opettaja auttamaan heitä kaikkien opetuksien sulattamisessa, sen jälkeen kun Hän itse oli kuollut.

”Minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi nyt sitä kantaa. Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille”(Joh.16:12 -14, kursiivi kirjoittajan).

Jeesus ei sanonut, että oli tulossa parempi opettaja. Hän sanoi, että tämä uusi opettaja näyttäisi totuuden, jota Hän ei pystynyt kertomaan silloin. Toisin sanoen Jeesus sanoi: ”Minulla on enemmänkin sanomista, ja uusi opettaja opettaa teille siitä. ”Henki johdattaa teidät kaikkeen totuuteen”, mihin kuuluu sanoman painaminen opetuslasten sydämiin. Siten Jeesuksen elämä, ja kuolema, usko, toivo, rakkaus, rukouksen voima ja monet muut asiat kävisivät heille kristallin kirkkaiksi.

           

Jim Cymbala aloitti Brooklyn Tabernaclessa alle kahdenkymmenen seurakuntalaisen kanssa pienessä, surkeassa rakennuksessa kaupungin vaikeassa osassa. Koska hän oli paljasjalkainen brooklynilainen, hänestä on tullut sekä David että Gary Wilkersonin pitkäaikainen ystävä. 

Download PDF