TULE, HERRA JEESUS! | World Challenge

TULE, HERRA JEESUS!

David WilkersonJune 7, 2016

Voimme olla varmoja siitä, että Jumala tuomitsee pahat. Palkkapäivä on tuleva ilman muuta. Kun se aika koittaa, kaikki pilkkaajat, Jumalaa vihaavat ja pahat ihmiset kutsutaan tekemään tiliä elämästään. Kirjat avataan ja jokainen paha teko tuodaan julki, kaikki mitä nämä pahat ihmiset tekivät Jumalan auktoriteettia vastaan. Heidän tekonsa tuomitaan ankarasti ja pahat heitetään pois Jumalan läsnäolosta ikuisesti.

Jeesus vakuutti opetuslapsilleen: ”Eikö sitten Jumala toimittaisi oikeutta valituillensa, jotka häntä yötä päivää avuksi huutavat, ja viivyttäisikö hän heiltä apuansa?”(Luuk.18:7).  Hän sanoi siis: ”Kyllä, Jumala ottaa eräänä päivänä käsittelyyn ne, jotka ovat pilkanneet, vainonneet, vanginneet ja tappaneet Hänen kansaansa. Vainotun seurakunnan rukoukset on kuultu, ja Jumala kostaa heidän puolestaan nopeasti”. Seuraavassa lauseessa Jeesus tosin kysyy: ”Kuitenkin, kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?" (Luuk.18:8).

Kristuksen kysymys tämän Raamatunkohdan lopulla ilmaisee Hänen suurinta huoltaan. Hän sanoo: ”Kun tulen takaisin, etsin ihmisiä, jotka ovat uskoneet minun lupaukseeni tulla takaisin. Kysymys on siitä, ovatko nuo ihmiset valmiita ja odottavatko he Minua. Ovatko he vieroittuneet tästä maailmasta ja haluavatko he tulla morsiamenani kotiini? Ovatko he moitteettomia vai tämän ajan hengen saastuttamia? Saavunko Minä takaisin löytäen heidät rukoilemasta: ”Tule Herra Jeesus”.

”Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä myöskään Poika, vaan Isä yksin”(Matt.24:36).

Jeesus ei kertonut meille paluunsa päivämäärää, mutta Hän kertoi, millainen yhteiskunta olisi silloin. Hän jatkaa kuvaten, minkälainen on ihmiskunnan yleinen käyttäytyminen Hänen palatessaan.

”Sillä niin kuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, eivätkä tienneet, ennen kuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on myös Ihmisen Pojan tulemus oleva”(Matt.24:38 -39).

Download PDF