UUSI ILMESTYS MESSIAASTA | World Challenge

UUSI ILMESTYS MESSIAASTA

David WilkersonFebruary 9, 2016

”Katso, minun palvelijani, jota minä tuen, minun valittuni, johon minun sieluni mielistyi. Minä olen pannut Henkeni häneen, hän levittää kansakuntiin oikeuden. Ei hän huuda eikä korota ääntään, ei anna sen kuulua kaduilla. Särjettyä ruokoa hän ei muserra, ja suitsevaista kynttilänsydäntä hän ei sammuta. Hän levittää oikeutta uskollisesti. Hän itse ei sammu eikä murru, kunnes on saattanut oikeuden maan päälle, ja merensaaret odottavat hänen opetustansa” (Jes.42:1 -4). 

Tämä Raamatunkohta puhuu yksinomaan Jeesuksesta. Pyhä Henki on liikkunut profeetta Jesajan yllä tuoden hänelle ilmestyksen siitä, minkälainen Messias on, kun Hän saapuu. Jesajan avaussana, ”Katso”, ilmaisee kuuntelijoille: ”Valmistaudu uuteen ilmestykseen Messiaasta”.

Kuva, joka tulee näköpiiriin näistä neljästä jakeesta, on hyvin selvä: Kristus ei tulisi pakottamaan kansaa kuuntelemaan itseään. Hän ei tulisi suurella loistolla, Hän tulisi hellänä, rakastavana Vapahtajana.

Me löydämme Jesajan kirjan ennustuksen toteutuneena Matteuksen evankeliumin 12. luvussa. Fariseukset olivat juuri neuvotelleet suunnitelmasta saada Jeesus tapetuksi, vain koska Hän oli sapattina parantanut miehen, jolla oli kuivettunut käsivarsi. Matteus kertoo: ”Kun Jeesus huomasi sen, väistyi hän sieltä pois” (Matt.12:15).

Kristus ei kostanut vihassa tai käynyt niiden kimppuun, jotka juonivat Hänen kuolemaansa. Hän ei ollut niin kuin opetuslapset, jotka halusivat kutsua tulen taivaasta Hänen vastustajiensa päälle, vaikka Kristus olisi voinut tehdä sen. Oikeastaan Hän olisi voinut kutsua legioonan enkeleitä peittoamaan vihollisensa, mutta Jeesus ei halunnut kostoa.

Juuri tämä hellä henki, Matteus sanoo, ilmaisee Jesajan profetian toteutumisen: ”Ei hän riitele eikä huuda, ei hänen ääntänsä kuule kukaan kaduill”(Matt.12:19).

Jesaja sanoi lyhyesti kerrottuna: ”Vapahtaja ei ole tulossa pakottamaan ketään valtakuntaansa. Hän ei tulisi kovaäänisenä, ylivertaisena henkilönä. Ei, sinä kuulisit Hänen puhuvan hiljaisella, pienellä äänellä sisäisenä äänenä.”

Download PDF