VOIMA KOHDATA MAHDOTON | World Challenge

VOIMA KOHDATA MAHDOTON

David Wilkerson (1931-2011)June 8, 2018

”Sillä Ihmisen Poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on" (Luuk.19:10). Kristus sanoi: ”Tulin tähän maailman vain yhdestä syystä – etsimään ja pelastamaan kadotettuja sieluja!” Tämä ei ollut vain Jeesuksen tehtävä, hän teki siitä myös meidän tehtävämme. ”Ja hän sanoi heille: ’Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille’” (Mark.6:15).

Jeesus puhui tässä vain pienelle uskovien joukolle, noin 120 ihmiselle, jotka olivat kokoontuneet Yläsaliin. Mieti, millaisen mahdottoman tehtävän hän antoi heille. Siihen aikaan Rooma hallitsi maailmaa, ja Jeesus käski seuraajiaan: ”Menkää Roomaan ja kertokaa ylpeälle ja itsekkäälle keisarille, ettei ole olemassa muuta kuningasta kuin minä. Minä hallitsen koko luomakuntaa! Menkää myöskin Ateenaan, jossa pakanallisuus hallitsee ja saarnatkaa, että minä olen ainoa tie. Menkää kaikkialle, missä filosofiat, vanhat uskonnot, epäjumalat ja taikausko hallitsee, ja saarnatkaa minun ristiäni ja ylösnousemustani.

”Tämän lisäksi, menkää vieraisiin maihin, eläkää ihmisten keskellä ja opetelkaa heidän kielensä. Pankaa kätenne sairasten päälle, ajakaa ulos riivaajia, julistakaa hyvää sanomaa. Saarnatkaa ylösnousseen Vapahtajan voimaa ja voittoa!

Se oli erikoislaatuinen haaste. Muista, että Jeesus puhui tavallisille, vähäpätöisille, kouluja käymättömille miehille ja naisille. Hän laittoi koko seurakuntansa tulevaisuuden heidän harteilleen. Kuvittelen, että pienet uskovien ryhmät olivat ”ällikällä lyötyjä” ja ihmettelivät, kuinka Herra odotti heidän täyttävän mahdottoman tehtävän.

Meidän haasteemme tänään on aivan yhtä hämmästyttävä. Raamattu sanoo meille, että jokainen tuleva sukupolvi pahenee edellistä pahemmaksi, ja sitä ei ole vaikea huomata. Mutta Jeesuksen sana hänen avuttomille opetuslapsilleen kuuluu tänään meillekin: ”Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun Isäni on luvannut; mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta" (Luuk.24:49). Anna itsesi Pyhälle Hengelle ja luota hänen johdatukseensa ja voimaansa tehdä ihmetekoja kauttasi!

Download PDF