YLISTYKSEN VAIKUTUS | World Challenge

YLISTYKSEN VAIKUTUS

David WilkersonApril 1, 2016

Danielin kirjan 3. luvussa meille annetaan vahva esimerkki ylistyksen voimasta käsimyksen aikana kolmen hebrealaisen nuorukaisen tarinan kautta. Kuningas Nebukadnessar heitti heidät tuliseen pätsiin. Näitä miehiä ei koeteltu siksi, että olisi nähty, oliko heillä uskoa.  Juuri uskonsa takia he joutuivat sinne. Herra tarkoitti jotakin muuta. Mieti tätä: pakanababylonialaisia eivät puhutelleet näiden miesten rukoukset tai saarna. Heihin ei vaikuttanut heidän viisautensa eikä pyhä elämänsä. Ei, babylonialaisiin vaikutti se, kun ihmiset näkivät pätsin ja näiden miesten reimuitsevan, ylistävän Jumalaa kaikkein kovimpana hädän hetkenään (ks. Dan. 3:24- 30).

Jeesus ilmestyi tuohon pätsiin ja uskon Hänen sanoneen ensimmäiseksi näille hebrealaisille nuorille: ”Veljet, nouskaa nyt, teidän kahleenne ovat irronneet. Antaka näiden pakanajohtajien ja jumalattomien ihmisten nähdä ilonne ja ylistyksenne Jumalaanne kohtaan ahdistuksenne hetkellä.”

Miehet tekivät juuri niin, ja Raamattu kertoo, että Nebukadnessar oli ihmeissään. ”Sen nähdessään hän nousi kiireesti, huutaen: ’Emmekö heittäneet kolme miestä sidottuina tuleen?’ He vastasivat ja sanoivat kuninkaalle: ’Totisesti, kuningas!’ Hän vastasi ja sanoi: ’Katso, minä näen neljä miestä kävelevän vapaina tulessa, eivätkä he ole vahingoittuneet, ja neljäs on näöltänsä niinkuin jumalan poika’ "(Dan.3:24 - 25).

Ylistyksemme tuovat meidät läpi ahdistuksiemme. Miten oletkaan toiminut oman hätäsi hetkellä? Juotko maljasta vapisevin huulin tuntien itsesi niin heikoksi, ettei sinulla ole voimaa vastustaa vihollista? On aika ravistaa päältäsi raskaat siteet ja nostaa pyhät kädet ylistämään Vapahtajaasi. Olet vapaa, oli koetuksesi sitten kuinka kova hyvänsä.  Iloitse ja riemuitse, tietäen, että neljäs mies on pätsissä kanssasi. Kristus ilmestyy sinulle koetuksessasi. Tuli polttaa kaikki siteesi.

Melko varmaan sinua ei koetella vaan koulutetaan!

Download PDF