BOG NEMA PROBLEMA NAĆI VAS | World Challenge

BOG NEMA PROBLEMA NAĆI VAS

Gary Wilkerson
April 9, 2018

Kako god je mračno vaše okruženje ili "nepoznat" vaš identitet, kad Bog odluči objaviti vam se, on nema problema naći vas. Promotrimo majku Samsona … najjačeg čovjeka koji je ikada živio.

"Izraelci su opet okrenuli da čine ono što Jahvi nije po volji, i Jahve ih predade u ruke Filistejcima za četrdeset godina. A bijaše neki čovjek iz Sore … po imenu Manoah. Žena mu bila nerotkinja i nije imala djece. Toj se ženi ukaza Anđeo Jahvin i reče joj: '… zatrudnjet ćeš, evo, i rodit ćeš sina'" (Suci 13,1-5).

Četrdeset su godina sinovi Izraelovi lutali pustijom, podložni Filistejcima i obeshrabreni u duhu. Usred svega tog kaosa i očaja živjela je vjerna moliteljica koja je poznavala Boga. Vidimo da je ime njezina muža bilo Manoah, ali njezino ime nije spomenuto – bezimena sluškinja Gospodnja.

Upravo kao što se dogodilo u Novom zavjetu s mladom djevojkom imena Marija, Manoahovu ženu pohodio je anđeo koji joj je dao neobičnu poruku: "Rodit ćeš sina!"

Manoahova žena bila je vrlo strpljiva tijekom vremena Izraelova ropstva, zatvorena nasamo u tajnoj klijeti s Bogom. Sad je primila riječ od Gospodina. Njezino obećano dijete nije bilo namijenjeno da budete običan dječak, jer je anđeo nastavio i rekao joj da će "on početi izbavljati Izraela iz ruke Filistejaca" (Suci 13,5). A onda joj je Gospodin dao određene upute kako dječak treba biti odgojen i pripremljen za svoj poseban poziv. (Pročitajte zanimljivo izvješće o Samsonovu životu u Sucima 13 – 16).

Samsonova majka je vjerovala obećanjima Božjim i učila je svoga sina prema uputama Gospodnjim. Isto tako, i danas Bog traži strpljive, odane sluge koji će mu vjerovati u najtežim uvjetima.

Download PDF