JASAN POZIV | World Challenge

JASAN POZIV

Gary Wilkerson
February 19, 2018

"Pretvorio sam se u roba svima, da ih pridobijem što više" (1 Kor 9,19). U ovom retku vidimo da Pavao počinje razumjeti svoje poslanje u životu – zadobivanje duša za Isusa Krista! U 16. retku kaže: "Jao meni ako ne propovijedam Radosnu vijest!"

Kakva se samo promjena dogodilo u Pavlovu životu! U Djelima 9 vidimo ga na cesti za Damask kako punom brzinom juri da progoni što više kršćana. Kakvu je on čudesnu povijest imao! Znamo da je prisustvovao Stjepanovu mučeništvu (vidi Dj 7,55-60), a mnogi povjesničari vjeruju da je bio uključen i u smrt više vjernika. Ali kad mu se Isus nadnaravno objavio, pogođen je bio strahom i pao je na zemlju. Tako je započela njegova potraga za Bogom i njegova dalekosežna služba.

Pavao kaže u 16. retku da je ovaj jao, ovaj poziv da propovijeda evanđelje, njegova obveza. Bilo je neophodno da Isus radi u njegovu životu točno na isti način na koji je radio kako bi u njemu proizveo ono što je proizveo.

Bez da je to znao, Pavao je tragao za Bogom bez traženja Spasitelja. Imao je poziv za svoj život, ali nije znao ispravan put kako bi ga ispunio. I vi imate točno taj poziv. Isus je došao k vama, potražio vas, našao gdje ste bili i spasio. On uvijek dolazi k onima čija srca ga traže.

Kad se Isus pojavio Pavlu, nanovo se rodio i nekoliko dana kasnije bio je ispunjen Duhom Svetim. Ali dogodilo se mnogo više – primio je jasan poziv za svoj život. Znao je da mora propovijedati evanđelje i zadobivati duše.

Isus je došao da vas spasi, ali došao je i da vas pozove! Vi ste izabrani instrument da nosite njegovo ime nespašenima.

Download PDF