NEMA NADE U POBJEDU U VLASTITOJ SNAZI | World Challenge

NEMA NADE U POBJEDU U VLASTITOJ SNAZI

David Wilkerson (1931-2011)
June 7, 2018

Čak ako ste i spašeni – živeći pokriveni Kristovom krvi i zaštićeni vjerom u njegovoj djelo na križu za vas – još uvijek imate borbe koje bjesne u vama. Neprijatelji vaše duše traže da vas proždru i još uvijek ste uključeni u bitku sa sotonskim silama i utvrdama. Mi moramo zahtijevati silu koja nam je na raspolaganju kroz Božji Novi savez, ali ta sila dolazi jedino po vjeri.

Prorok Izaija je upozorio Izraela da ne postoji mogućnost pobjede za njih ako će se nastojati boriti sa svojim protivnikom u svojoj vlastitoj snazi. Izaija 31 oslikava savršenu sliku jalovosti pokušaja da se ide u bitku s neprijateljem u vlastitoj sposobnosti. Vjerujem da je ovo poglavlje slika i sjena neučinkovitosti naših pokušaja danas kako bismo porazili požudu, loše navike, lakozavodljive grijehe, oslanjajući se na ljudske ideje i pomoć.

Ovo poglavlje nam je i primjer kako će se u posljednje dane grijeh umnožiti. Pismo kaže da će društvo postajati sve gore i da će Crkva biti preplavljena prevarama i demonskim naukama. Vjerujem da to već vidimo. Demonske horde infiltrirale su se u sve medije i svaki oblik tehnologije, preplavljujući našu kulturu senzualnošću i perverzijama svake vrste.

Ako ste usred neodoljive borbe, morate naučiti riječ koju je Bog dao Zahariji: "Ne silom niti snagom, već Duhom mojim! – riječ je Jahve nad Vojskama" (Zah 4,6b).

"Od glasa Jahvina prepast će se (neprijatelj), šibom ošinut" (Iz 30,31). Izaija kaže: "Vaš Gospodin će se boriti za vas. On će učiniti da se njegov glas čuje i natjerat će sve vaše neprijatelje u bijeg."

Suočavate li se upravo sada s neprijateljem koji je prejak za vas? Ako je tako, Bog traži da jednostavno odložite svoj mač i uzdate se u njega da će se boriti za vas.

Download PDF