POD PRISEGOM VJEČNE ZAKLETVE | World Challenge

POD PRISEGOM VJEČNE ZAKLETVE

David Wilkerson (1931-2011)April 12, 2019

U Isusovoj molitvi, on kaže Ocu: "Ja više ne ostajem u svijetu. A oni ostaju u svijetu, dok ja idem k tebi. Sveti Oče, čuvaj u svome imenu one koje si mi dao da budu jedno kao mi! " (Iv 17,11). Rekao je: "Dogovorili smo se da u naš savez mogu uvesti svakoga tko vjeruje u mene. Sad, Oče, tražim da te ljubljene dovedeš pod ista obećanja saveza koja si dao meni."

Kakve veze taj savez između Oca i Sina ima s vama i sa mnom? To je slika Božje ljubavi za njegovo ljubljeno stvorenje. On je skrojio taj savez jer nije htio izgubiti nijedno dijete i prepustiti ga sotoni. Sve je to u vezi s njegovom besmrtnom ljubavi za njegov narod.

Otac je dao svoga Sina, Sin je dao svoj život, a mi primamo sve blagodati. Zajedničkom suglasnošću, Otac i Sin sklopili su taj savez kako bi sačuvali i održali Kristovo sjeme. To jamči da ćemo izdržati do kraja i da ćemo biti sačuvati.

Dakle, obećanje da će nas spasiti i izbaviti te naše pouzdanje da će ga Bog održati, ima presedan u odnosu između Oca i Sina.

Je li Otac vodio Isusa kao što je prisegao da hoće? Je li Duh osnaživao Sina, dajući mu ohrabrenje i utjehu? Je li ga proveo kroz sva iskušenja i nevolje? Je li ga sačuvao od sila tame? Je li ga odveo u slavu trijumfalno? Je li Bog bio vjeran svom dijelu uvjeta saveza?

Apsolutno da! A Otac koji je održao svoja obećanja saveza svome Sinu, prisegao je vječnom zakletvom da će isto učiniti i za nas. Isus je potvrdio taj dio saveza kad je rekao: "Ja sam im predao slavu koju si ti meni dao, da budu jedno kao što smo mi jedno – ja u njima, a ti u meni – da postanu potpuno jedno" (Iv 17,22-23).

Ako ostanete u Kristu – prebivate u njemu i uzdate se u njega – pouzdano ćete vidjeti njegovu slavu!

Download PDF