SVE ZBOG BOŽJEGA VELIKOG MILOSRĐA | World Challenge

SVE ZBOG BOŽJEGA VELIKOG MILOSRĐA

David Wilkerson (1931-2011)May 22, 2018

"Nego, ljubite svoje neprijatelje, činite dobro i pozajmljujte, a da ništa ne očekujete natrag! Tako će vaša plaća biti velika, i bit ćete sinovi Previšnjega, jer je on dobar prema nezahvalnima i zlima. Budite milosrdni kao što je milosrdan Otac vaš! Nemojte suditi, pa sigurno nećete biti suđeni! Ne osuđujte, pa sigurno nećete biti osuđeni! Opraštajte, pa će vam biti oprošteno" (Lk 6,35-37).

Knjiga Postanka govori priču o Sodomi i Gomori (vidi Post 18 i 19). Vidimo divan primjer Božjega velikog milosrđa kad je upozorio Abrahamova nećaka Lota na neminovnu kaznu grada i osigurao put bijega za njega i njegovu obitelj. Lot je upozorio svoje zetove, ali oni su mislili da se šali, a žena mu je bila neodlučna i osvrnula se tijekom bijega. Ali Lot i njegove kćeri na kraju su bili spašeni.

"Ali on oklijevaše. Zato ga oni (anđeli) uzeše za ruku, a tako i njegovu ženu i njegove dvije kćeri, i – po smilovanju Jahvinu nad njim – odvedoše ih i ostaviše izvan grada" (Post 19,16).

Biblija naziva Lota pravednim čovjekom (vidi 2 Pt 2,8-9) i on stoji kao slika ostatka vjernika u ove posljednje dane. Kako se grijesi našega društva gomilaju do neba – senzualnost, nemoral i sve neustrašivije zlo – Amerika je zrela za uništenje. Ako je Božja Crkva danas pravedna, to je jedino zbog krvi Isusa Krista, a ne zbog neke dobrote ili moralnosti koju on vidi u nama. Do nas je došlo njegovo očevidno milosrđe i izvuklo nas iz kazne.

Razmislite o tome. Kad ste bili spašeni, Duh Božji vas je uzeo za ruku i izvukao iz vaših grijeha upravo kao što je izveo Lota i njegovu obitelj iz Sodome i Gomore. Ostavio vas je izvan dosega pokvarenosti i pobune i izveo vas iz kazne. Sve zbog njegova velikog milosrđa!

Download PDF