ZNACI KRISTOVA DOLASKA | World Challenge

ZNACI KRISTOVA DOLASKA

David Wilkerson (1931-2011)April 11, 2019

"Dok ljudi budu govorili: 'Mir i sigurnost', baš tada će se iznenada na njih oboriti propast kao porođajna bol na trudnu ženu, i nipošto joj neće umaći. Ali vi, braćo, niste u tami da bi vas onaj dan mogao iznenaditi kao lopov" (1 Sol 5,3-4).

Upravo sada svijet je u takvom kaosu da ljudi pitaju: "Leti li svijet iz kontrole? Gledamo li mi završetak povijesti?" Sad razumijemo što je Isus mislio kad je rekao: "… narodi će biti u tjeskobi i neizvjesnosti … Ljudi će umirati od straha u očekivanju onoga što će zadesiti svijet, jer zviježđa nebeska će se uzdrmati" (Lk 21,25-26).

Kad je Isus dao ovo upozorenje, dodao je ovu izjavu: "Tada će vidjeti Sina Čovječjega gdje dolazi na oblaku s velikom moći i slavom. – Kada to počne bivati, uspravite se i podignite glave, jer je blizu vaše oslobođenje" (Lk 21,27-28).

Sve zastrašujuće stvari koje upravo sada vidimo da dolaze na zemlju u vezi su s Kristovim dolaskom. Iza sve guste tame koja pokriva zemlju, u nebu se stvara oblak i ubrzo jednoga dana Krist će ući u taj oblak i otkriti se cijelom svijetu. "Kad vidite da to biva, znajte da je blizu kraljevstvo Božje" (Lk 21,31).

Kršćani u Pavlovo vrijeme htjeli su da piše o proročkim vremenima i Pavao je odgovorio da "će sam Gospodin sa zapovjedničkim zovom, s glasom arkanđela i sa zvukom trube Božje sići s neba" (1 Sol 4,16). Zatim je išao dalje da opiše taj događaj i rekao: "Stoga, tješite jedan drugoga tim riječima" (1 Sol, 4,18).

Pavlov savjet je značio ohrabrenje. Isto tako i danas, ne smijemo se bojati ili biti previše zabrinuti nad trenutačnim događajima jer dobro znamo da sve to signalizira dolazak Gospodina Isusa da uzme svoj narod.

Kad je Isus rekao: "Podignite glave" (Lk 21,28), time je mislio da se usredotočimo na njega i njegov skorašnji povratak! Doista, to je naša predivna nada!

Download PDF