Egyház, ébresztő! Jézus jön! | World Challenge

Egyház, ébresztő! Jézus jön!

David WilkersonFebruary 10, 2014

Amikor kisfiú voltam, az egyház ezt hirdette: "Jézus jön!" Tinédzser koromban minden evangélista, aki eljött prédikálni édesapám gyülekezetébe, felkavaró üzenetet hozott Krisztus közeli visszajöveteléről. Még ma is itt él emlékeimben prédikációjuk: "A Biblia azt mondja, hogy Krisztus úgy jön el mint egy tolvaj éjszaka, akkor amikor legkevésbé várjuk. Egy szempillantás alatt fog történni a trombita hangjára. Mindig készen kell állnunk."

Ez az erőteljes üzenet, hogy "Jézus jön!" ritkán hallható napjainkban Isten házában. Nagyon kevés keresztény él várakozással, lesve hogy mikor jön vissza Jézus. Hogy jutottunk ide?

Az Újszövetség sok helyen figyelmeztet arra, hogy az utolsó időkben gúnyolódók támadnak, nevetségessé téve Krisztus visszajövetelének tanítását. Péter így ír: Először is értsétek meg, hogy az utolsó napokban csúfondáros gúnyolódók fognak fellépni, akik saját vágyaik szerint élnek, és azt mondják: „No, hol van (Krisztus) megígért eljövetele? Amióta atyáink meghaltak, minden marad úgy, ahogy a teremtés kezdetétől volt.” (2Péter 3:3-4). Ez a gúnyolódás hallható ma is: "Mitől kellene bárkinek is félnie? Minden úgy van ahogy eddig. Semmi okunk holmi ítélet napjától félni, hiszen ilyen nem is lesz."

A 2001. szeptember 11-i terrortámadás után az emberek úgy özönlöttek imádkozni a gyülekezetekbe, mint az utóbbi időben soha. Majd mindössze fél év elteltével kevesebb ember jött el gyülekezetbe mint szeptember 11-e előtt. Pontosan ahogy Péter prófétálta, a gúnyolódók megjelentek. 

Az ördög másféle hazugságot súgott sok hívő fülébe. Mégpedig: "Jézus késik." Jézus azonban a Máté 24-beli példabeszédben mondja el, hogy álljunk készen a visszajövetelére: "Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok, melyik órában jön el Uratok."

"Ki a hű és okos szolga, akit ura háza népe fölé rendelt, hogy idejében enni adjon nekik? Boldog az a szolga, ha ura hazatérve ilyen munkában találja! Bizony mondom nektek, egész vagyona fölé rendeli."

"De ha a szolga hitvány, s magában azt gondolja, hogy »Késik a gazdám« – ezért ütni-verni kezdi a többi szolgát, és együtt eszik-iszik a részegekkel; ura egy olyan napon jön meg, amikor nem várja, és olyan órában, amikor nem is sejti. Kettévágatja és a képmutatók sorsára juttatja. Ott sírás és fogcsikorgatás lesz." (Máté 24:45-51).

Jézus itt hívőkről beszél, szolgaként azonosítva őket. Az egyik szolga hűséges, míg a másik gonosz. Mitől lesz az Úr szemében gonosz a második szolga? Jézus szerint ez olyan dolog, amit a szolga "magában gondol" - miszerint "Késik a gazdám". Más szavakkal, meg van győződve arról, hogy Jézus nem hirtelen vagy váratlanul érkezik. Azt az utasítást kapta, hogy "figyeljen" és "álljon készen", "mert "nem tudja, melyik órában jön el Ura." (Lukács 12:40). Azonban e helyett ez a szolga elnyomja meggyőződését azzal, hogy elhiszi a Sátán hazugságát.

Miután elfogadta az ördög hazugságát, megjelenik ennek következménye: Mivel nem látja szükségesnek, hogy Krisztus eljövetelét figyelje, nem látja szükségét, hogy kibéküljön szolgatársaival. Nem szükséges számára, hogy egység legyen az otthonában, munkahelyén, a gyülekezetben. Nincs szüksége arra, hogy helyesen viselkedjen másokkal. Úgy érzi ehelyett "ütheti-verheti szogatársait" vádolva őket, irígykedve rájuk és lerombolva mások hitelét. Ez a szolga csak a játékot, élvezeteket keresi, lelkiismeret nélkül akar élni. Röviden, együtt kell neki Jézus és a világ.

Pál folyamatosan figyelmeztetett: "Ébredjetek fel! Elmúlt éjfél és az Úr eljövetele közel van. Serénykedjetek, ne lustálkodjatok. Jézus azokért jön, akik várják Őt." A római gyülekezetnek ezt írta: "Ehhez tartsátok magatokat, felismerve az időt. Itt az óra, hogy fölébredjünk az álomból: üdvösségünk közelebb van, mint amikor hívők lettünk. Múlóban az éjszaka, a nappal pedig közel. Vessük hát le a sötétség tetteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit." (Róma 13:11-12). A Filippiben levő gyülekezetnek is írt: "Méltányosságotokat ismerje meg mindenki! Az Úr közel van." (Filippi 4:5)

Ezzel eljutottunk üzenetem lényegéhez: a Krisztushoz tartozók szívből jövő kiáltásához.

A Jelenések 22:17-ben ezt olvassuk: "A Lélek és a menyasszony mondják: „Jöjj el!”" Krisztus menyasszonyát a világszerte élő hívők alkotják, akik Jézus uralma alatt állnak. Ezek újjászületett, megtisztult hívők.

Ez a vers a Szent Szellem utolsó kiáltását vagy imáját mutatja be, akkor, amikor tudja, hogy a Földön végzett munkája hamarosan véget ér: "Jöjj, Úr Jézus!" Ez a kiáltás nem embernek szól, hanem Jézusnak. Lényegében ezt jelenti: "Uram, igyekezz az eljövetellel!"

Mindazok, akik Krisztus testét alkotják, ismerik a Szellem e kiáltását. Együtt élnek és járnak a Szent Szellemmel, lelkük mennyei magasságokban van, testük az Ő temploma. A Szent Szellem velük imádkozik: "Jöjj, siess, Úr Jézus" és ez lesz szívük vágya is. E fejezet 7-ik versében Jézus bejelenti: "Íme, hamarosan eljövök. Boldog, aki megszívleli ennek a könyvnek prófétai szavait." A 12-ik vers hozzáteszi: "Hamarosan eljövök, s velem lesz a jutalmam, hogy mindenkinek megfizessek tettei szerint." Ha abban hiszek, hogy ez a világ megállíthatatlan káosz felé tart, és Jézus visszajön, akkor az én kiáltásom is ez kell hogy legyen a felkészületlen családtagjaim és barátaim felé. "Jöjj Uram. De előbb add, hogy meghalljanak azok a szeretteim, akik nincsenek felkészülve. Mentsd meg őket Jézus."

Neked is ez a kiáltásod szeretteidért? Bárcsak ne hinnének többé a gúnyolódóknak, akik ezt mondják: "Minden a legnagyobb rendben van. Csak érezd jól magad, kényeztesd magad, azt tedd, ami boldoggá tesz." Bárcsak minden ilyen vakság elmúlna! Terroristák felrobbantották a new york-i ikertornyokat. Szakadár nemzetek atombombával akarják sakkban tartani a világot. Új betegségek, amelyeket ezelőtt nem ismert az emberiség, mint például a SARS és az ebola egy hét alatt elpusztítják az emberi szervezetet. Nagyjából 700.000 ruandai lakos halt meg saját állampolgárai keze által. A listát folytathatnánk.

Minden úgy megy, mint eddig? Micsoda szándékos tudatlanság! Az igazság az, hogy Isten mindent megrendít, amit csak lehet. Ami következik, arra még gondolni is szörnyű.

A Szent Szellem tudja, mi következik hamarosan, amikor már nincs semmi visszatartó erő.

Amikor eljön az az idő, minden ember átadja magát a kívánságainak. Minden harcos vallás a többiekre akarja erőltetni isteneit. Minden szent dolgot megvetnek, minden törtvényt megszegnek. Eközben a megtévedt egyház a pokol legkorruptabb, legelvetemültebb tanait fogja hirdetni.

Mindeközben hallom, ahogy Jézus mondja: "Igen, hamarosan eljövök." (Jelenések 22:20). Hallom Krisztus menyasszonyának válaszát, ahogy János is válaszolt: "Ámen. Jöjj el Uram Jézus!" (u. a. vers).

Sürgetlek: Egy pillanatra próbáld félretenni a Krisztus visszajöveteléről szóló eltérő tanításokat. Inkább hallgasd azoknak a férfiaknak és nőknek a kiáltását, akik Jézus visszajövetelét várják. Az egész lényege ez: "Szemtől szembe látjuk majd. Meg fogjuk látni" (lásd 1 Korithus 13:12).

Jézus visszajövetele meg kell, hogy dobogtassa a szívedet. Nem szabad, hogy nyugtalanítson. El tudod képzelni, milyen lesz, amikor a neveden szólít? Ha tényleg szeretsz valakit, azt akarod, hogy melletted legyen.

Képzeld csak el azt a nemrég házasodott párt, ahol a férj elutazik, mondjuk a katonaság, vagy  a munkája miatt. Azt mondja a feleségének: "Visszajövök, de nem tudom mikor". Az első években a feleség gyakran ír gyönyörű szerelmes leveleket neki. De soha nem írja benne: "Hamarosan gyere vissza." Az évek múlnak és egyre kevesebbet ír, még mindig nem említi: "Könyörgöm, gyere gyorsan. Imádkozom, hogy mihamarabb visszatérj."

Szeretteim, hogyan mondhatjuk Krisztusnak, hogy szeretjük és hiányzik, ha még csak a visszajöveteléért sem imádkozunk? Hogy lehet, hogy soha nem fejezzük ki neki azt a vágyunkat, hogy jöjjön vissza, vigyen magával, hogy mindig vele lehessünk?

Bár folyton ezt kiáltanák: "Gyere gyorsan Úr Jézus!"

Download PDF