Az Öröm gyógyító ereje | World Challenge

Az Öröm gyógyító ereje

David WilkersonNovember 11, 2002

Ézsaiás Könyvének 16-ik fejezetében, a próféta leírja egy Isten bírálata alá esett büszke nemzet sorsát. Próféciája Moábról szól, Izráel ellenségérol, "Hallottuk Moáb kevélységét, a felettébb kevélyét, gogjét, kevélységét, dühét és üres kérkedését." (Ézsaiás 16:6)

Moáb mint egy szimbólum szerepel a Szentírásban. Egy önbizalommal telt népet szimbolizál, mely Istennek hátat fordított és ezért bírálat alá esett. Hasonló esetek a történelemben mindig haragos bírálatra gerjesztették Istent. Ézsaiás azonban nemcsak bibliai nemzetekrol prófétál itt, hanem a világ társadalmairól is. Lényegében figyelmezteti a nemzeteket, "Minden büszke nemzet Isten haragjával fog szembe állni."

Az Úr ismételten figyelmeztette Moábot buneire, de a kegyelmes kérelmekre visszautasítással válaszoltak. Visszautasítottak minden közösségre való próbálkozást Jehova Istennel. Ehelyett Izráel népét üldözték, és ezzel Isten szigorú bírálatát zúdították magukra. Borzasztó szárazságok pusztították el a termo földet és kerteket. A pusztítás olyan rémes volt, hogy az írás szerint csak a próféta könnyeiben volt víz. (16:9)

Ézsaiás sok hasonló bírálatot említ könyvében, és egy jellegzetes frázis ismétlodik meg újra és újra, "Elvétetett a vígság és öröm a kertbol és szolokben nem vígadnak és nem kiáltanak, bort sajtókban nem nyom a bornyomó, véget vetettem a víg éneklésnek." (16:10) Egyszeruen, volt ido mikor boség és jólét volt, de hirtelen egy szempillantás alatt az áldások eltuntek.

A bibliai idokben az aratást és begyujtést nagy ünneplések követték. Miután azonban Moáb ítélet alá esett, senki nem ünnepelt és nem kiáltott az utcákon, "aratás!" Isten kijelentette, "Nem lesz éneklés és kiáltás a kertekben: nem lesz bor-nyomás a szolo kertekben: véget vetettem az örömnek."(16:10)

Moáb-ban az öröm minden nyoma eltunt, csak emlékezetben élt. Ehelyett szomorúság és fájdalom felhoje lebegett a társadalom felett. Hasonló képet látunk Jeremiás könyvében, ahol a próféta a 48-ik fejezetben Moábról ír. Szerinte mivel Moáb bírálat alá esett, az öröm és vígság hangja megszunt az isteni ítéletet alatt, helyette pedig egy borzasztó, komoly csend lepett el mindent.

Szeretnélek megkérdezni a mai Amerikát illetoen: "Mit látsz és hallasz itt?" Magamról szólva, soha nem voltam tanúja ilyen félelemnek országunkban. És nemcsak azért, mert New Yorkban élek és a 9-11 terrorista támadás hatását látom és érzem. Nem, próféciai érzékem mondja, hogy azért érezzük a félelmet, mert ítélet alatt vagyunk. Büszke, tévelygo nemzetünk Isten bírálata alá esett és az örömöt, vidámságot megtagadta számunkra.

De a félelem nemcsak Amerikában, hanem világszerte is érezheto. Izráelben a terrorista bombázások után az emberek félnek otthonukból kimozdulni, autóval utazni, vendéglokbe menni, vagy tömegben elkeveredni. Felnotteknek éjjel nehézségük van az alvással, szó szerint az öröm és vígság eltunt Izráel utcáiról.

Indiában és Pakisztánban atombomba támadástól való félelemben él a nép. Mindkét egymással ellenséges nemzetnek van atombombájuk. Még határaikon belül is gyanakodásban élnek, örömtelenül jönnek mennek.

Argentínában a nemzeti valuta összeomlott. Bankok bezárják kapuikat és emberek reménytelenül állnak sorba, hogy pénzüket megkapják. Újságban láthatjuk amint az embereket kábultan járkálnak. A nok akik azelott nyilvánosan táncoltak és énekeltek az utcákon most lábosokat kanalakkal ütve próbálják felhívni a figyelmet keseruségükre és ezrével vonulnak fel a városokban. A vidámság ebben a nemzetben is eltunt.

Japán a teljes káosz szélén tántorog. Egyszeri büszke nép szégyentelen bunben keres menekülést az aggodalmaktól. Pornográfia "virágzik". Alkoholizmus és kábító szerek használata dühöng. Az emberek próbálják elnémítani érzékeiket, de a partizás után a félelem visszatér. Igazi öröm, vidámság nem létezik.

Oroszország olyan mint egy sebeit nyalogató megsebesített medve. Állástalan férfiak alkoholizmus rabszolgáivá váltak abban az elnyomorított nemzetben. Láthatod oket reménytelenül ülni a városi parkok padjain üres csüggedt szemmel bámulva, életüket a vodkának szentelve. Csak tíz év alatt az átlagéletkor leesett hatvan-egynéhány évrol ötvennégyre. A vidámság eltunt életükbol.

Kínában, mely a föld legnépesebb országa, több férfi van mint no, az arány 6:1. Ez a kormány határozatának eredménye, mely szerint kényszerített aborcióval a leány csecsemoket kiölték, hogy lecsökkentsék a lakosság számát. Így most férfiak milliói estek kétségbe, mivel soha nem lesz alkalmuk megházasodni. Soha nem fogják érezni a boldogságot amit a család jelenti. Csüggedtségük lassan forrongásba fordul. Milliók városokban özönlenek nem létezo állást keresve. Az egész nemzet beteges reménytelenségben él. A nép öröme elveszett.

Mikor New Yorkban az Iker Tornyok (World Trade Center) le lett rombolva, az emberek mondták: "Ez egy örök változást fog hozni nemzetünkre. Soha többé nem leszünk ugyan olyanok mint azelott. Semmi nem lesz normális többé." Igaz, az amerikai múlt ártatlansága, öröme, vidámsága eltunt örökre és soha nem fog visszatérni.

De ez a hangulat nemcsak 9-11 miatt létezik. Vad erdo tüzek rombolnak országszerte. Amerika harmadát a történelem legrosszabb szárazsága verte meg és a farmok nagy részét lerombolta. Sáska hadak emésztették a termést több államban, járványt hozva mely rosszabb, mint valaha történelmünkben. Texast árvizek öntötték el, Houston és San Antonio megbénultan állt és millió dolláros pusztításokat okoztak.

Ezután a Wall Street rázkódott meg. Az elmúlt két évben 1ooo üzlet ment csodbe, amely szám országunk történelmében a legnagyobb. Még a hatalmas "Amerika On Line" is tévelyeg. És most nagy társaságok CEO-i rettenetes kapzsiságáról hallunk. Amerika legtiszteltebb üzleti vezetoi billió dollárokat loptak el az üzletbol annyira, hogy az egész cégnek fel kellett oszlania.

Ma Amerikában elhagyatottságot, szomorúságot látok. Éppen úgy amint Ézsaiás prófétálta Moábbal kapcsolatban, nemzetünk öröme és vidámsága el lett véve. Miért? Amerika ítélet alatt áll bunös büszkesége miatt. És mint Moáb esetében, itt is Isten haragját látjuk mindenütt ahová fordulunk.

Jézus szerint sokan fognak meghalni szívrohamban a földön történo rémes dolgok miatt. Ezalatt az ítéleti ido alatt minden öröm és vidámság el lesz véve a hitetlenektol. Ugyanakkor, Isten népének az öröm és boldogság szelleme lesz kirendelve, "Hisz az Úr megváltottai megtérnek és ujjongás között Sionba jönnek; és örök öröm fejükön, vígasságot és örömöt találnak; és eltunik fájdalom és sóhaj" (Ézsaiás 35:1o)

Jézus Krisztus az egyetlen forrása ennek az örömnek és boldogságnak. A Zsoltár író mondja róla,

". azért kent fel Isten a te Istened öröm olajával társaid fölé." (Zsolt. 45:8) Az olaj a Szent Szellemet jellemzi. Az író lényegében azt mondja, " csak azok, akik eltökélten ragaszkodnak Jézus közelében élni, fogják a Szentlélek örömét megkapni."

Ézsaiás ebben a fejezetben arról beszél, hogy a végso sötét idokben az Isten mellett maradottak felébrednek és Krisztus Szellemét megragadva és eltulajdonítva, az O örömének és vidámságának Szelleme fog bennük élni. És ezt semmilyen körülmény vagy személy nem lesz képes elrabolni.

De a vissza süllyedt egyház számára más lesz az üzenet. Jóel próféta mondja: "Hát nem szemünk láttára írtatott-e ki az élelem, az öröm és vígasság Istenünk házából?" (Jóel 1:16) Vagyis holt vallásban nincs öröm.

Kérlek ne vedd kritizálásként amit mondok a katolikus egyházról, de a jelenlegi "gyermek-sex-botrány" melyben papok bebonyolódtak, számos katolikus templom üres gyászházzá vált. Ezrek elhagyták az egyházat vagy szomorúsággal és fájdalommal vagy gyermekeiért való félelem miatt. Majdnem lehetetlen a "vidámság olaját" megtalálni a katolikus templomokban.

Hasonló halott szellem tölt el sok protestáns templomot is. Fiatal férfiak és nok szemináriumokra lépnek be és hitük meg lesz rabolva. Azt tanulják, hogy ne higgyenek mennyországban és pokolban ugyancsak a szuz-születésben. Nem csoda, hogy ezek a templomok olyanok mint a halottak. Ahol Krisztus hiányzik ott nincs öröm sem vidámság. Jézus az egyetlen forrása ennek.

Talán a gonosz társadalomban és az Istentelen holt, formális templomokban nincs boldogság, de Ézsaiás a remény szavát nyújtja az igazságosoknak: "Hallgassatok rám, kik tudjátok az igazságot, te nép, kinek szívében van törvényem! Ne féljetek az emberek gyalázatától és szidalmaik miatt kétségbe ne essetek!" (Ézsaiás 51:7) Isten azokhoz szól akik ismerik Ot és engedelmeskednek. És egy szereto figyelmeztetést nyújt nekik:

"Én, Én vagyok megvigasztalótok! Ki vagy te, hogy félsz halandó embertol? Ember fiától aki olyan lesz mint a fu? Hogy elfeledkeztél az Úrról, Teremtodrol aki az eget kiterjesztette és a földet megalapította és hogy félsz szüntelen minden napon nyomorgatódnak haragjától aki igyekszik elveszteni? De hol van a nyomorgató haragja?"(51:12-13)

Vagyis azt mondja, " Miért felejtetted el, hogy ki vagyok? Nem ugyanaz a Mindenható vagyok aki legyozte az ellenségedet, Egyiptomot? Megsebesítettem azt a hatalmas nemzetet nagy ítéletekkel. És megmentettelek eroteljes csodákkal. Megnyitottam a Vörös Tengert hogy biztonságban átsétálj azon, megtartottalak mindazon által."

"Tudom, hogy egy új nehéz nappal, borzalmas idokkel állasz szemben, de Én még most is hatalmas megváltód vagyok. Teremtettelek, és meg tudlak tartani. Én terjesztettem ki az eget és alapítottam a földet, te azt jól tudod. Mégis mindennek ellenére gyorsan elfelejted a melletted álló eromet. Hol van az az ellenség aki bánthat téged, mivel tenyeremben tartalak?"

Isten megáldott szeretetével és az O iránta való félelemmel. És az O akarata, hogy még a legsötétebb borzasztó idokben is miénk legyen az O öröme és boldogsága. Még mikor az ítélet lecsap mindenre körülöttünk, akkor is éneklünk, kiáltunk örömmel - nem az ítélet miatt, hanem annak ellenére.

Mit mond Ézsaiás 51:11? Népét emlékezteti, "Nem te vagy-é, aki a tengert megszárította, a nagy mélység vizeit aki a tenger fenekét úttá változtatta, hogy átmenjenek a megváltottak?! (Ézsaiás 51:1o) Mondja, "Én még mindig az osi idok Istene vagyok , csodák tevoje és karom még most is eros megszabadításotokra."

Mit akar Isten, hogy mire emlékezzünk? Ézsaiás 51:11-ben elmondja, "Így térnek meg az Úrnak megváltottai és ujjongás között Sionba jönnek és örökös öröm fejükön; vígasságot és örömöt találnak, eltunik a fájdalom és sóhaj!" Vagyis, lesz egy olyan népem, aki visszatér hozzám bizalommal, hittel és reménnyel. Nem a körülményeikre fognak tekinteni, a körülöttük lévo szerencsétlenségekre, hanem visszakapják az öröm énekét.

"Örökös öröm fejükön." Az öröm amit az Úr népe érezni fog, nemcsak Vasárnap reggelre vagy egy hétre vagy hónapra fog szólani, hanem egész évre még a nehézségeken át is, a végig."

"Eltûnik a fájdalom és sóhaj!" Ez nem azt jelenti, hogy minden szenvedésnek vége lesz. Azt jelenti, hogy az Úrban lévõ bizalmunk által az összes fájdalom és baj fölé tudunk emelkedni. Ezek a dolgok nem fogják elrabolni Krisztusban lévõ örömünket és vidámságunkat."

"Vígasságot és örömöt találnak ." Az Úr a korokon át letekintett és mondta: "Egy olyan népem lesz, aki az örömöt megragadja, tulajdonába veszi és örökre övék lesz."

Akik ilyen módon szerzik meg örömét, azok lesznek Isten hatalmának legnagyobb tanúsága a földön. Csak gondold el mit fog ez jelenteni, mikor a legrosszabb idok csapnak reánk. Míg az emberek szíve megáll a félelemtol és az egész társadalom megbénul, egy szerény nép bizalommal telve fog állni a körülmények ellenére is. És egy természet feletti örömöt és vidámságot fog kimutatni.

Ne tévedj el, keresztények fognak szenvedni, mint mások is ezekben az ítélet idoben. El fogják veszteni állásaikat, érezni fogják a fizikai fájdalmakat és családi problémákat, de mindenen keresztül a béke érzése lesz rajtuk és bennük. És a világ észre fogja venni. Az emberek látni fogják ezeket a hívoket és mondani fogják: "Ezek igazában ismerik Istent, másképpen hogyan lennének olyan nyugodtak?"

Ismerek két ilyen ragyogó tanút Times Square Church-ben. Hét évvel ezelott imáért jöttek hozzám mikor gyereket vártak. A doktor megmondta, hogy a gyermek abnormális lesz. De köszönet Istennek, kis Brian teljes egészségben született.

Most , hét évvel késobb, Brian hátgerincében egy daganatot találtak. Nemrégen összeesett és "quadriplegic" lett. Mikor szülei elmondták, hogy mi történt, úgy éreztem, hogy szívem megtörik. A fájdalom ellenére azonban Brian apja és anyja teljes békével volt eltelve. Nem fordultak kérdésekkel Istenhez, hanem az Úr öröme töltötte el szívüket. Csak arra kértek, hogy imádkozzak Brian-ért.

Ez a házaspár egy éles kontrasztot mutat a félelemmel telt társadalmunkkal. Képesek tanúskodni, mint Dávid, Isten gyógyító erejére, mely boldogságban található: "Magasztallak Uram, hogy felemeltél engem és nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek rajtam. Uram Istenem, hozzád kiáltottam és te meggyógyítottál engem! Hallgass meg, Uram könyörülj rajtam! Uram, légy segítségem! Siralmamat vígságra fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, körülöveztél örömmel!"

Mégis néha nagyon szegényes tanúvallomásokat hallunk. Csak félelmükrol tudnak beszélni: hogy elvesztik állásuk, hogy a tozsde összeomlik, hogy terrorista támadás alá esünk megint. Nem mondom, hogy ne érezzünk valamilyen félelmet, ez abnormális lenne, különösen ezekben az idokben, de Jézus parancsolatot adott, hogy vessük reá aggodalmainkat, mert O visel gondot reánk. Legtöbb keresztény hívo nem teszi ezt. Letörtek és csüggedtek, mint a társadalom többi része.

Ugyanígy a legtöbb keresztény házasságban nincs öröm és boldogság. Gyerekek veszekedésre és civakodásra jönnek haza. És mikor nem káosz uralkodik otthon, akkor pedig csend van, mint egy halottasházban. Nincs szeretet csak neheztelés, elzárkózottság. Mondom nektek az ilyen családok megengedték sátánnak, hogy megrabolja oket az Erot-adótól. Az Ige mondja, hogy az öröm az Úr ereje. És az ilyen otthonnak a vígság keresztelésére van szüksége.

Vannak keresztények, akik félelemmel és aggodalommal vannak megkötözve. Jövojük, egészségük. gyermekeik és a világban növekvo pánik miatt állandó aggodalomban élnek. Ha ez reád is vonatkozik, emlékezz az Úr szavaira. "Ki vagy te, hogy féljél és rágódjál? Nem Én vagyok a Mindenható Isten számodra? Nem voltam mindig huséges életedben? Még mindig a nyájamba tartozol. És megígértem hogy megtartalak. Miért felejtettél el engem?"

Hihetetlen, hogy micsoda gonoszság fog erre a világra jönni. Olyan hitvány és gonosz lesz, hogy még a megrögzött ateisták és szédülni fognak megzavarodva a pániktól. De Isten Igéje megjövendölte és Jézus is megmondta, hogy a gonosz még gonoszabb lesz és az egész világ rémesen meg lesz rázva.

Kérdezlek, micsoda démonikus orültség telepedett Amerikára, hogy ártatlan kis leányokat elrabolnak, megbecstelenítenek és aztán megölik oket? Még keményszívu börtönben ülok is sírnak az ilyen tragédiák felett. Micsoda pokol szállott városainkra, ahonnan gyermekek százai eltunnek, és eladják oket mint rabszolgákat prostitúció céljára? Az ido eljön, hogy hallani fogunk rémes gyermek - táborokról ahol pornográfiát filmeznek.

Most pedig Wall Street-en a pánik megkezdodött, hamarosan a Dow le fog zuhanni 5ooo pont alá. Az ingatlan üzlet is csodbe fog jutni. A tozsde ideiglenesen feltámad, de "bolondok" fognak csak befektetni. Itt New Yorkban a növekvo gazdasági káosz kialakulása látható. Emberek hirtelen otthon nélkül találják magukat.

Mi Isten népének a válasza minderre? Mondhatjuk egyszeruen csak, "Nem hallgatok a rossz hírekre többé", fejünket a homokba temetve és a gonosz megnyilvánulására nem fordítva figyelmet? Még ha akarnánk is nem tudnánk ezt megtenni. Minden nap a rémes hírek bombázása alatt élünk.

Hogyan szerezhetjük meg az öröm és boldogság olaját ilyen pánikos orült világban? Ézsaiás ad választ. Eloször leírja a helyzetet az o idejében: ".a hitetlenek hitetlenül cselekszenek és hitetlenséggel a hitetlenek hitetlenséget cselekszenek. Rettegés, verem és tor vár rád földnek lakója! . romlással megromol a föld, rengéssel megrendül a föld; inogva meging a föld, miként a részeg és meglódul, mint a kaliba és reá nehezedik bune és elesik; és nem kél fel többé!" (Ézsaiás 24:16-17, 19-20)

Ez éppen a mai helyzetre utal világunkban. Üzlet emberek hitetlenül cselekednek és börtönbe jutnak. Országunk egyik természeti csapást szenvedi a másik után. Az emberek félelemtol részegen tántorognak. Bizony hiszem, hogy Ézsaiás a mai idonket látta.

Habár Ézsaiás szemlélte a föld tántorgását Isten bírálata alatt, valami csodálatosat is látott ami mindenen felül kerekedett. Ez a látomás töltötte el ot örömmel, mondván, "Uram te vagy az én Istenem, magasztallak, dicsérem nevedet! Mivel csodát cselekedtél, örök tanácsaid huség és igazság." (25:1)

A próféta lényegében azt mondta, " Uram te néped csodálatos irányítása látható. Új kegyelmed és nagy huséged közeledik. Senki nem látta még, amit cselekedni fogsz."

Mit fog Isten tenni? Eloször is el fogja pusztítani egyházának eroszakos ellenségeit: "Mert a városból korakást csináltál, az eros városból romot, az idegenek palotáját olyanná tetted, hogy nincs többé város; soha örökké meg nem épül! Ezért dicsoítenek téged eros népek, eroszakos pogányok városai félnek téged! (25:2-3)

De ez az ami a prófétának igazi örömöt okozott. A rémes eroszak közt, a dühöngo viharban, a nemzetek csapása idején és a gonoszság növekedése idején Ézsaiás látta Isten kezének hatalmát: "Mert erossége voltál a gyöngének, erossége a szegénynek szorongásában; a szélvész ellen oltalom, árnyék a hévség ellen, mikor az eroszakosok haragja olyan volt, mint kofalrontó szélvész." (25:4)

Mirol beszél itt Ézsaiás mikor a "kofalrontó szélvészrol" beszél? A Kofal Jézus Krisztus, védelmezonk. A próféta látta hogy a fal a szélvész ellenére sem mozdult meg. Ténylegesen semmilyen vihartól nem képes megrázni. Jézus, mint király uralkodik minden vihar felett. És népe biztonságban van a fal mögött.

Ézsaiás ugyancsak látta a "szegényeket és szukölködoket" teljes nyomorban. Az állás nélkülieket, pénz nélkül, Ézsaiás azt mondja, hogy azokban a napokban Krisztus maga lesz erejük és támaszuk. Személyesen fogja ezeket ellátni.

"És szerez a seregek Ura minden népeknek e hegyen lakodalmat kövér eledelekbol, lakodalmat eros borból; velos kövér eledelekbol, megtisztult eros borból" (Ézsaiás 25:6)

A hegy amire a próféta itt utal az az imádság hegye. A legsötétebb idokben a próféta látott egy Istenhez tartozó népet leereszkedni az Úr asztalához közbenjáró imádság által. És lakomáztak véle intim közösségben. Részesedtek kövér ételekben, vagyis olyanokban mik az arcukra fényt hozott. Ez a Szent Szellem olaja, ezek az emberek fényleni fognak a Szent Szellemmel eltelve.

Ami Ézsaiást örömmel töltött el, az az hogy a teljes káosz és eroszak idején Isten népe térdre borulva "lakomázik" asztalánál és megkap mindent amire szükségük van hogy a vihart átéljék.

"És elveszi e hegyen a fátyolt mely beborította minden népeket és a takarót, mely befödött minden népeket; (25:7) Ezek az imádkozók megszabadultak minden fátyoltól, ami megvakította oket hogy láthassák tisztábban Krisztust. Isten természetfeletti erovel megnyitotta szemüket és semmilyen hamis tannal nem lehetett ezeket elcsábítani.

Magasztalom Istent ezért a hihetetlen látomásért. Ezen az igén keresztül a próféta megadta az öröm és boldogság olajának titkát. És ez nem más, minthogy imádsággal várjunk az Úrra, aki azon a napon meg fog védelmezni, mert falain belül találtatunk.

Ez a tudat merész tanukká tesz minket akármilyen eros viharban. Mikor az a nap eljön az egész világ nézni fog reánk és tudni fogja, "Az igazaknak reménysége öröm." (Példabeszédek 1o:28)

Dicsoség az O Szent Nevének!

Download PDF