Djevelens Tidsfrist! | World Challenge

Djevelens Tidsfrist!

David WilkersonMay 10, 1999

"Men ve jorden og havet! For djevelen er steget ned til dere i stor vrede, fordi han vet at han bare har en liten tid." (Åp 12:12)

Som etterfølgere av Jesus Kristus må vi være konstant våken på at djevelen er ute etter å ødelegge oss. Derfor sier Paulus at vi bør vite så mye som vi kan om fiendens taktikk og planer: "for at vi ikke skal bli overlistet av Satan. For hva han har i sinne, det er vi ikke uvitende om." (2. Kor. 2:11).

Det ovenstående avsnittet fra Åpenbaringsboken forteller oss at Satan har erklært total krig mot Guds hellige. Det nevner også at djevelen har en tidsfrist på å avslutte sitt verk: "fordi han vet at han bare har en liten tid." (Åp 12:12)

Mens mange kristne slumrer ved denne midnattstime, slik som Jesus forutsa, så arbeider djevelen med rasende villskap for å gjøre seg rede til krigen. Han er klinkende klar over den korte tiden han har til å oppnå sine onde hensikter, så han unner ikke sitt øye noen hvile. Han driver stadig å planlegger og tenker ut måter å plage og ødelegge Jesu Kristi kirke på!

Men når var det djevelen først ble klar over at hans tid var kort? Kom denne kunnskapen til ham i løpet av det siste århundret, da han leste tegnene i tiden? Gikk det opp for ham da nasjonen Israel ble gjenfødt, og da rike reiste seg mot rike? Gjenkjente han det da han så det store frafallet fra den kristne tro? Utledet han fra Bibelkommentarer om disse begivenhetene at Jesus var i ferd med å vende tilbake for å hente sin brud?

Og da dette gikk opp for djevelen, at hans tid var kort, ble han slått av panikk? Hev han seg rundt for å sette opp en kommandosentral på jorden, og planlegge en siste vanvittig skyttergravskrig mot kirken? Sa han til seg selv: "Tiden renner ut. Jeg må arbeide raskt, fordi jeg har bare en kort tid før Kristus kommer tilbake!"

Nei! Satans tidsfrist ble gitt ham for århundrer siden. Det kan spores tilbake til et stort under som skjedde i himlene. Dette underet var en utrolig krigføring, da Satan besluttet å ødelegge Kristusbarnet:

"Et stort tegn ble sett i himmelen: En kvinne, kledd med solen, og månen under hennes føtter, og på hennes hode en krone av tolv stjerner. Hun var med barn og skrek i barnsnød og fødselsveer." (Åp. 12:1-2).

Solen i dette avsnittet representerer Gud. Og kvinnen kledd i solen representerer Kristi brud, eller Guds utvalgte folk. (Hun er kronet med tolv stjerner, som står for de tolv stammene i Israel, likedan de tolv disiplene.) Til slutt, barnet som skal bli født her er Jesus, befrieren. Avsnittet fortsetter:

"Og et annet tegn ble sett i himmelen - og se: En stor ildrød drage som hadde sju hoder og ti horn, og på sine hoder sju kroner. Med sin hale drog den med seg tredjedelen av himmelens stjerner og kastet dem til jorden. Og den stilte seg foran kvinnen som skulle føde, for å sluke barnet hennes så snart hun hadde født." (vers 3-4).

Satan blir her fremstilt som ventende på jorden for å ødelegge Kristusbarnet så snart det var født. Å, hvor ofte prøvde ikke djevelen å sluke Jesus! Satan brukte først Herodes for å ødelegge Kristus, og ga den onde kongen ordre om å myrde alle guttebarn i Betlehem. Herodes' overmåte sinne var et demonisk raseri, en inkarnasjon av selveste djevelen!

Du kan kanskje undres på, dersom Herodes var besatt av Satan, hvorfor pekte ikke djevelen ut for ham hvilket barn som var Kristus? Hvorfor måtte alle guttebarn drepes? Herren blindet Satans øyne! Som dette avsnittet forteller oss, så gjemte Gud Kristus bort fra fienden for en tid: "Hun fødte en sønn, et guttebarn, som skal styre alle hedningefolkene med jernstav. Og hennes barn ble bortrykket til Gud og hans trone." (Åp. 12:5).

Deretter, forteller skriften, ble det en krig i himmelen: "Det ble en strid i himmelen: Mikael og hans engler tok til å stride mot dragen. Og dragen stred, og dens engler. Og de kunne ikke stå seg .... " (v. 7-8). Denne krigen ble utløst av Satan mot Guds sønn og djevelen tapte. Han ble overvunnet av blodet på korset, slått en gang for alle!

I tillegg mistet Satan sin adgang til himmelen: " .... og det ble ikke lenger funnet sted for dem i himmelen." (vers 8). " .... den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan, han som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og hans engler ble kastet ned med ham." (vers 9).

En gang i tiden var ikke Satans bevegelser begrenset til jorden. Job forteller oss: "Så hendte det en dag at Guds sønner kom og stilte seg fram for Herren. Og blant dem kom også Satan." (Job 1:6). Djevelen må ha kommet hyppig inn for Guds trone som brødrenes anklager.

Men i dag har ikke Satan lenger Guds øre. Han kan ikke lenger anklage Guds barn for noenting, fordi Kristi blod har seiret over alle hans løgner! Jesu nåværende forbønn for oss handler i det hele tatt ikke om å gjendrive Satans anklager. Hva Gud angår så har seieren på korset opphevet dem alle!

Satan kan lyve for deg, ikke gi deg fred fra sine anklager. Men han kan ikke anklage deg overfor din himmelske far. Han er blitt bannlyst fra himmelen og alle hans beskyldninger er meningsløse!

Den store kosmiske krigen utkjempes ikke lenger mellom Kristus og djevelen. Jesus sitter nå trygt hos den himmelske far, langt utenfor Satans rekkevidde. Men djevelen utkjemper stadig en krig mot Kristus ved å innrette den mot hans slekt!

"Dragen ble vred på kvinnen, og drog av sted for å føre krig mot de andre av hennes ætt, mot dem som holder Guds bud og har Jesu vitnesbyrd." (Åp. 12:17). Det samme raseri og fristelse som Satan rettet mot Jesus i ødemarken kommer nå mot alle som vil følge Kristus!

Peter gir oss denne advarselen: "Vær edrue, våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke." (1. Pet. 5:8). Dette betyr ikke at djevelen svever ett eller annet sted i kosmos, og gir ordrer til sine demoniske skarer. Vi har nettopp lest at Satan ble kastet ned på jorden, da Kristus overvant ham på korset. Slik er djevelens rike begrenset til her og nå.

('Ondskapens åndehær i himmelrommet' (Ef. 6:12) som Paulus taler om, har å gjøre med åndelig fordervelse i høye regjeringsstillinger og frafallent kirkelederskap. Paulus sier at Satans ånd er i virksomhet i mange som innehar disse innflytelsesrike stillingene.)

Stikk i strid med hva endel kristne tror, så er ikke Satan i besittelse av allmakt. Han har blitt overvunnet av Jesus og frarøvet all autoritet. Satan er heller ikke allvitende, hvilket betyr at han ikke kan lese tanker. Og han er ikke allestedsnærværende, han kan ikke være alle steder til enhver tid. Han er fysisk begrenset til å være på ett sted av gangen.

Men Satan har makter og myndigheter stasjonert over hele jorden. Og hans skarer av demoner fôrer ham med informasjon på hans kall og vink. De hører deg når du ber, og de ser din lydighet mot Gud. Og det er dét som hisser opp Satans vrede mot deg!

Når skriften sier at "(djevelen) vet at han bare har en liten tid." (Åp. 12:12), så er referérer det ikke til den tiden Satan har igjen før Kristi gjenkomst. Det er heller snakk om stadige tidsfrister, en serie med korte tidsrom som djevelen har for å utføre sitt verk. Det handler om de korte tidsavsnittene han har for å føre krig mot Guds hellige!

Når vi undersøker hva det betyr for djevelen å ha denne korte tiden, trenger vi å spørre: "Hva er det vi gjør som hisser hans raseri opp mot oss? Hva forårsaker at han oversvømmer oss med hele helvetes arsenal? Hvordan vekker vi opp mørkets krefter som prøver å oppsluke oss?

Jeg tror vi gjør tre ting som tiltrekker seg djevelens vrede:

Kanskje har du nylig fornyet din egen forpliktelse til å be med flittighet. Eller kanskje du har uttalt en hunger etter å vandre med Herren i hellighet. Eller kanskje du har innviet ditt sinn og ditt legeme til Gud som et levende offer. Du har ropt ut: "Jeg vil ikke halte til begge sider lenger. Jeg gir alt jeg har til Jesus!"

Denne slags overgivelser tenner djevelens vrede mer enn noe annet. Han vet at enhver som har gitt sitt liv helt over til Gud er en stor trussel for hans rike. Han erindrer livene til Peter, Paulus, Filip, individer som steg ut av mengden og ropte: 'Jeg vil gjøre det på Guds måte!' De overga alt til Kristus og de førte ødeleggelse over Satans rike!

Djevelen vet alt for godt at alle som søker Gud av hele sitt hjerte vil finne ham, at bedende hellige vil seire tilslutt, at Gud vil motta ethvert levede offer gitt med et helt hjerte, slik at den hungrige ånd kan bli mettet.

Men Satan vet også at det er en periode mellom den tiden da bønnen blir fremsagt og når den blir besvart. Kjære, dét er djevelens korte tid å arbeide på! Han vet at den pågående enken ropte en tid før hun ble hørt. Og, på samme måte så vil vårt svar komme i rette tid. I mellomtiden prøver djevelen å oppsluke oss, mens vi venter på Herren!

Faktum er, at Gud hopper ikke i stolen hver gang vi roper, `Herre, jeg overgir alt til deg!' Gud vet at innvielse, overgivelse og hunger etter Kristus ikke alltid etterfølger et engangs, følelsesladet rop. Derfor svarer ikke Ånden før han ser en vedvarende beslutning i oss, et slags bevis på at vi ikke trekker oss tilbake fra vår hunger.

Satan gjenkjenner også dette. Han vet når vi ikke er seriøse med vår overgivelse til Herren, etter å ha observert våre liv. Dersom vi ikke er seriøse med å følge opp hele veien igjennom, så kaster han ikke bort tid på oss. Han lar oss være alene i vår svakhet og synd.

Men i det øyeblikk han ser sann hengivenhet i oss, et ønske om å bli satt fri fra synd, en beslutning om å legge av all dårskap og ikle oss Kristus, da vet han at han har bare en kort tid igjen. Han vet at det bare vil bli en kort periode før vi er ute av hans klør og vandrer i herlighet, handler i tro, og lever i seier. Det er da han vil begynne å kaste alt i helvete etter oss!

Dette er selveste grunnen til at så mange hengivne troende i Kristi legeme går gjennom intense prøvelser akkurat nå. Åpenbaringen 12 forteller oss: Kom igjen kristne, kom deg ut av din dvale. Overgi ditt legeme til Kristus som et levende offer. Stol på at den Hellige Ånd skal befri deg fra ethvert begjær. Søk Gud med alt som er i deg. Men vær forberedt på å stå overfor ditt livs prøvelse fordi Satan vil kommer etter deg med all sin makt!

"Slangen sprutet av sin munn vann som en elv etter kvinnen, for å rive henne bort med elven." (Åp 12:15). Du kommer til å bli oversvømmet med forferdelige fristelser, plageånder, tretthet, motløshet, vantro, nedtrykthet. Fienden vil prøve å plage deg på legeme, sjel og ånd!

Satan kjenner dine svake sider, din kamp mot kjødet, begjær eller tankekjør og han vil arbeide hardt med deg på disse områdene. Han vil prøve å bære deg bort i en flodbølge av prøvelser og fristelser, og gjøre alt han kan for å få deg på knærne. Han er rasende fordi han ser deg på randen av seier, og han vet at han bare har kort tid igjen!

Tragisk nok så lykkes ofte djevelen i denne korte tiden. Mange troende gir opp striden, gir etter for fristelsen og desperasjonen. De tror Satans løgner om at de ikke duger til noe, at de er urene og aldri kommer til å bli fri. Og de ender opp med å lide skipbrudd på sin tro.

Men likevel er sannheten at slike løgner aldri når Guds ører. Han vil ikke tillate noe av Satan i himmelen. Så vi må stenge ute djevelens løgner også, i tro på Kristi verk på korset!

Spør hvem som helst som har blitt kalt av Gud til å gå inn i et nytt arbeide i Guds rike, og den personen vil fortelle deg at Satan har kommet mot ham i raseri, og slynget ut den ene plagen etter den andre.

Djevelen lytter på deg. Han hører alt om ditt nye steg i tro Gud har kalt deg til å ta. Du har bedt over det, du har snakket om det, du har søkt råd fra andre omkring det. Og da Satan hørte at du sa ja til Gud, visste han at han bare hadde en kort tid på å ødelegge det kallet fullstendig.

Slik var det også med Kristi liv. Ikke før var Jesus døpt og duen kom til syne, og røsten fra himmelen erklærte ham for Guds Lam, verdens frelser, før Satan gikk til aksjon. Han visste at han bare hadde førti dager og netter på å prøve å oppsluke Jesus og stoppe hans tjeneste. Og han arbeidet med feberaktig iver, og brukte hvert eneste triks i helvete!

Ikke før hadde Jesus erklært Peter for en troens klippe, før Satan trådte inn for å sikte disippelen, og drev ham til vantro og forræderi. Satan visste at han måtte bevege seg raskt i Peters liv før Jesu ord om disippelen kunne bli oppfylt. Men fristeren tapte tilslutt, fordi en dag spredte denne klippen av en mann skrekk i Satans rike!

Jeg vet hva denne form for djevelsk angrep handler om. Jeg er akkurat nå i ferd med å komme meg ut av en av de mest smertefulle erfaringene i mitt liv. Og alt skjedde fordi Gud nylig la et nytt kall om tjeneste over mitt liv!

Etter å ha tilbragt mye tid i bønn, har jeg merket Guds kall til å utvide min tjeneste til å tale til pastorer rundt om i verden. (Jeg kommer ikke til å forlate tjenesten i Times Square Church, eller tjenesten med å skrive disse budskapene. Jeg vil ha dette nye som en fra-tid-til-annen tjeneste, under ledelse av den Hellige Ånd.)

Jeg planlegger denne våren å tale til samlinger av pastorer i de fire landene: Frankrike, Romania, Polen og Makedonia samt på Balkan. Denne siste samlingen vil inkludere pastorer fra alle de etniske gruppene der de hater hverandre - serbiske pastorer, albanske pastorer, pastorer fra Kosovo og statene på Balkan. Disse menn vil lovprise sammen, stå som ett i Kristus, forelsket i ham og hverandre.

Men ikke før hadde jeg planlagt denne turen før Satan trådte inn. Frem til da hadde min helse vært helt på topp. Men plutselig ble jeg slått ut fysisk. I løpet av få timer ble jeg så svak at jeg nesten ikke kunne gå. Jeg følte stikkende indre smerter, som om jeg var i ferd med å slippe igjennom en nyrestein. Snart kom store flekker tilsyne på magen min.

En doktorvenn fortalte meg at jeg hadde helvetesild, en sykdom som kan komme som et resultat av å ha hatt vannkopper i barndommen. Jo eldre du er når du får helvetesild (og jeg er over seksti), jo verre vil du oppleve det. Jeg tilbragte uker i smerte, og ingen medisin kunne stoppe det. Jeg uviklet sår på toppen av flekkene, og jeg fikk ikke sove.

Djevelen så ut til å le mens han sa: "Så du skal inn i denne nye tjenesten, hva? Det skal du ikke dersom det står til meg!"

Men akkurat nå, når jeg skriver dette budskapet få uker før jeg reiser, så har alle sårene forsvunnet. Herren har reist meg opp og gitt meg ny styrke. Alt sammen var krigføring fra helvete!

Det har alltid vært slik gjennom mine år i tjenesten. En hver ny mottakelse av et kall fra Herren har blitt etterfulgt av demoniske angrep, spesielt mot min kone, Gwen og mine fire barn. Djevelen har ofte prøvd å skremme meg ved å true: "Hvert 'ja' til Gud vil koste deg din kone, dine barn, din helse."

I slutten av 1980 årene, da vi flyttet til New York City for å grunnlegge Times Square Church, hadde Gwen et nytt utbrudd av brystkreft. Hun måtte ta en hasteroperasjon, og etterpå lurte vi på om kirurgene hadde fjernet all kreften. Og så, den dagen Gwen kom hjem fra sykehuset, mottok vi en telefon fra Texas. Vår datter Bonnie hadde fått en kreftdiagnose. Hun hadde 30 prosent sjanse til å overleve.

Jeg hørte djevelen le da også, mens han sa: "Så, du tror du skal opprette en menighet i New York City, hva? Tro om igjen, predikant!"

Satan prøver å skremme og gjøre enhver Guds tjener motløs med slike løgner. Idag er Gwen frisk og sterk, og Bonnie har vært fri kreften i ti år. Og akkurat nå, når jeg skriver dette budskapet føler jeg absolutt ingen fysiske smerter.

Djevelen kommer mot oss med disse intense prøvelsene fordi han vet at han bare har en kort tid på å prøve å ødelegge Guds planer. Men vi skal ikke frykte ham!

John Knox er et veldig eksempel på hvordan vi kan kneble djevelens løgner. Knox var en av de mest kraftfulle av predikanter. Hans veldige forkynnelse fikk konger og dronninger til å skjelve. Og han levde et rettferdig liv for å underbygge det evangelium han forkynte, kompromissløs helt til det siste.

I Knox's senere år, da han ble dødssyk, sto Satan overfor en annen tidsfrist. Denne mannen hadde sannsynligvis gjort helvete like rasende som apostelen Paulus hadde. Så djevelen satte seg fore, i den korte tiden som gjensto, å sende Knox inn i evigheten i frykt og vantro.

Knox skrev: "Hele mitt liv har jeg blitt prøvd og angrepet av Satan. Men min siste prøve har angrepet meg på det frykteligste. Han har satt seg fore å oppsluke meg, og å gjøre slutt på meg. Før ville han ofte sette alle mine synder foran øynene mine. Han prøvde å fange meg med denne verdens lokkemidler. Men Ånden parerte disse angrepene.

Nå har han angrepet meg på en annen måte. Denne slue djevelen har arbeidet med å overbevise meg om at jeg har fortjent himmelen med min trofasthet i tjenesten!" Knox visste at frelsen var ved troen alene. Han hadde forkynt dette hele sitt liv, og tydelig uttrykt at ingen kan bli frelst ved sin egen rettferdighet, uansett hvor mange gode gjerninger han har gjort. Men nå prøvde Satan å fordømme predikanten ved å få ham til å snuble over sin egen trofasthet!

Like før han døde vitnet Knox: "Velsignet være Gud som har gjort meg istand til å slå ned og slokke denne brennende pilen ved hjelp av avsnitt fra skriften. 'Ved Guds nåde er jeg det jeg er, ikke jeg, men Guds nåde som er med meg.' (1. Kor. 15:10). Gjennom Jesus Kristus har jeg vunnet seier. Fristeren skal ikke røre meg igjen i denne korte tiden. Jeg vil snart utveksle dette dødelige liv mot udødelighet gjennom Jesus Kristus!"

Takk Gud for John Knox's vitnesbyrd! Han brukte skriften til å stå imot Satan, og Herren befridde ham. Han gikk hjem til herligheten mens han i tro sang lovsanger til Gud!

Det jeg er i ferd med å si kan støte deg. Men Bibelen uttrykker det veldig klart: Dersom du er en slave under lysten, lever i synd, uten Kristi Ånd i deg, så er du et barn av selve djevelen. Jesus sier: "Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre etter deres fars lyster." (Joh. 8:44). Han sier: Satan kontrollerer ditt liv. Derfor er ikke Gud din far, men djevelen. Du er en del av fiendens familie, ikke Herrens!

Nå var det selvfølgelig slik at Kristus talte disse ordene til en religiøs mengde som trodde de var gode i Guds øyne. Utvendig var de rene og religiøse, men innvendig var de fulle av lyst, sensualitet, hor og griskhet.

Men det finnes også en sykdom som rammer djevelens barn. Den kalles synde-syke. Jo dypere i synd en person faller, jo mer kritisk blir denne sykdommen. Den når sin topp når en plutselig mister sin glede over synden, og den blir kjedelig og utilfredstillende.

Synde-syken drev en berømt ung TV-stjerne til selvmord for bare få uker siden. Skuespilleren spilte i en populær serie og tjente en formue. Han hadde nettopp tegnet kontrakt om å være stjerne i flere filmer og gikk ut med en vakker skuespillerinne. Han hadde berømmelse, formue og god helse.

Men så ble hans livløse kropp funnet i et billig pornohotell. Øyensynlig hadde ikke noen av denne verdens fornøyelser tilfredsstillt ham. Han liv hadde blitt tomt, meningsløst og selvmord gjorde endelig slutt på det hele. Han døde som et resultat av synde-syken!

Dersom du aldri har gitt ditt liv til Jesus, så har djevelen hatt fullstendig kontroll over deg helt til nå. Han har hersket og regjert over livet ditt. Men kanskje ser Satan at nå kommer det en forandring over ditt liv og han vet at han mister taket på deg!

Synden har plutselig mistet sin søte smak. Du går ikke lenger til de onde stedene du engang oppsøkte. Og du er ikke så oppsatt av å feste mer. Penger tilfredsstiller deg ikke lengre, heller ikke sex og eiendeler. Du føler en økende tomhet inne i deg.

Og nå er du her og leser dette budskapet. Kanskje er du blitt villig til å lese Bibelen. Ingen presser deg til å gjøre det; noe inne i deg driver deg til å gjøre det.

Kjære, akkurat nå er Jesus iferd med å banke på ditt hjertes dør, og djevelen vet det. Og den ene tingen Satan frykter mest av alt er at du vil åpne døren for Kristus!

Djevelen vet at han bare har en kort tid igjen til å arbeide med deg. Og nå prøver han å gjøre alt han kan for å holde deg borte fra å svare på Guds kall! Lukasevangeliet forteller oss om en far som førte sin demonbesatte sønn til Jesus. Kristus sa til faren: "Før din sønn hit. Men før gutten var kommet fram, rev og slet den onde ånd i ham." (Luk. 9:41-42). Ordet `slite' betyr her voldsomme krampetrekninger, forferdelig risting.

Denne unge mannen kom til Kristus og var i ferd med å bli satt fri, forflyttet ut av mørkets rike og inn i lysets rike. Djevelen så at han var i ferd med å miste et nytt offer. Så, i raseri, kastet han den unge mannen i bakken i et siste voldsomt angrep. Han ønsket å drepe ham og ta hans sjel før Jesus kunne utfri ham!

Satan vil prøve å gjøre det samme med deg i dag. I det øyeblikk du beveger deg mot Kristus, vil han prøve et siste oppslukende angrep. Han vil sette de mest fortryllende fristelser foran dine øyne. Han vil prøve å kaste deg ned med løgner, og fortelle deg at du aldri vil bli fri fra synden og lysten. Han vil overbevise deg om at du alltid vil være hans, ikke Guds!

Men la meg minne deg på: I det øyeblikk du beveger deg mot Kristus, så er djevelen latt tilbake hjelpesløs. Han kan ikke stoppe noen som er på vei mot Kristus! Han kunne ikke holde den demonbesatte unge mannen borte fra å nå frem til Jesus. Alt Kristus måtte gjøre var å si ett ord: "Men Jesus truet den urene ånden. Han helbredet gutten og gav ham tilbake til hans far." (vers 42).

Jakob forteller oss: " .... stå djevelen imot, så skal han fly fra dere." (Jak. 4:7). Så hvordan motstår du fienden? Du gjør det ved tro alene! Kom ganske enkelt til Jesus, og stol på at han vil redde deg fra Satans klør. "Stå ham imot, faste i troen! " (1Pet 5:9).

Du kan bli fri i dag. Du kan si til Satan, 'Når jeg er ferdig med å lese dette budskapet, så vil jeg være en fri person. Jesus er min frelser og han vil utfri meg fra enhver lyst og ugudelig lidenskap. Alt vil gå slik fordi han har sagt det!'

Tiden foran kan bli tøff for deg. Men faderens herlige, glødende sol vil skinne stadig lysere for deg!

Download PDF