På én time vil alt være forandret | World Challenge

På én time vil alt være forandret

David WilkersonSeptember 3, 2007

Profeten Jesaja advarer oss om at I de siste dager vil Gud ”vende verden opp ned”. Han erklærer: ”Se, Herren tømmer jorden og legger den øde. Han snur opp-ned på dens overflate og sprer dem som bor på den. (Jes 24:1).

Ifølge denne profetien kommer en plutselig dom over jorden, og den vil forandre alt i løpet av en enkelt klokketime. I løpet av denne korte tiden vil hele verden være vitne til at en plutselig ødeleggelse kommer over en by og en nasjon, og hele verden vil aldri mer bli den samme.

Dersom du er knyttet til materielle ting – dersom du elsker denne verden og alt som er i den – så ønsker du ikke å høre det Jesaja har profetert. Ja selv blant de mest rettferdige av Guds folk vil det Jesaja sier virke nesten utenkelig. Mange vil virkelig spørre: ”Hvordan kan hele verden bli rammet i løpet av én eneste time?”

Dersom vi ikke trodde at Bibelen er Guds rene Ord, så ville få av oss ta Jesajas profeti på alvor. Men Skriften gjør det helt klart: På én eneste time vil verden bli helt endret. Menigheten vil bli endret. Og hvert menneske på jorden vil bli forandret.

Apostelen Johannes gir en tilsvarende advarsel i åpenbaringsboken. Han taler om en ødeleggende dom som skal komme over en by og en nasjon: ”Derfor skal hennes plager komme på én dag: død og sorg og hungersnød. Hun skal bli oppbrent med ild. For sterk er Gud Herren, som dømte henne … at så stor en rikdom er ødelagt i én time! (Åp 18:8, 16).

I Jesajas profeti blir byen som er under dom kastet ut i forvirring. Alle hus er lukket og det er ingen som går ut eller inn. ”Nedbrutt er den øde byen. Stengt er hvert hus, så ingen kan gå inn.” (Jes 24:10). Hele byen er øde: ”Tilbake i byen er bare ødeleggelse, og porten er slått i stumper og stykker.” (Jes 24:12). Alle innganger og utganger til byen er borte. Avsnittet antyder at en brann har startet, en ild som har rystet selve jordens grunnvoller. (Se 24:6).

Vi som bor i New York City vet noe om denne slags begivenhet. Da tvillingtårnene ble angrepet, så kunne man se de illevarslende flammene og røyken stige opp fra milevis unna. Nylig fikk folk i New York panikk da en mengde med vanndamp steg opp fra undergrunnen og opp i gatene. Folk løp i alle retninger og skrek: ”Er dette det endelige angrepet?”

I dag sier en mengde med sekulære profeter at et atomangrep er uunngåelig. Det målet de som oftest nevner er New York, men det kan skje i en hvilken som helst av de store byene: London, Paris, Tel Aviv, Washington. Verken Jesaja eller Johannes nevner navnet på den byen hvor denne ødeleggende dommen faller.

La meg med en gang gjøre dette klart: Jeg har ikke til hensikt å skremme noen med dette budskapet. Paulus forteller oss at som Jesu Kristi disipler så har vi allerede gått over fra døden til livet. Vi som påkaller Jesus som Herre burde være trygge på at uansett hva som skjer i denne verden, så vil hans utgytte blod frelse og forløse oss.

Derfor skal vi ikke frykte noen nyhetsmelding, men heller være oppmerksom på hva Herren gjør med verden. Lik de fleste andre mennesker hører jeg triste meldinger som får meg til å ønske å slå av alt. Men sannheten er at gud handler midt i slike tider, og gjennom dem taler han advarsler til alle som vil høre hans røst.

Jeg tror, sammen med mange fremragende bibellærde at Jesajas profeti peker mot de siste tider. Med det mener jeg vår egen tid. Kort sagt, så kommer en plutselig dom, og Skriften antyder veldig sterkt at det står for døren.

Nå kan det være at du undrer: ”Hvordan kan vi være sikre på at denne profetien peker mot denne generasjonen?” Vi kan vite av to grunner at en slik dom er nær forestående:

1. Et stadig økende antall profeter advarer mot en apokalyptisk katastrofe står for døren. Når jeg bruker ordet ”profeter”, så taler jeg ikke bare om de i menigheten, jeg taler også om ”sekulære profeter.”

Det finnes flere tilfeller av sekulære profeter i Skriften. Gud brukte Assyria som sin oppdragende stav mot Israel. Og han utnevnte Kong Kyros som sin tjener for å stå Israel bi: ”Og det er jeg som sier om Kyros: Han er min hyrde. Han skal fullføre alt som er meg til behag.” (Jes 44:28).

På samme vis er det i dag. Gud bruker sekulære profeter for å sende advarsler. Disse blir hans ”profeter” for en tid. Og deres profetier kan være tøffere enn de som blir fremført av de troende. Det budskapet jeg skriver her er mildt sammenliknet med de profetiene som blir fremført av sekulære røster. Ta bare en sjekk i avisen og på radionyhetene.

”For Herren Herren gjør ikke noe uten at han har åpenbaret sine skjulte råd for sine tjenere profetene.” (Amos 3:7).

2. Plutselig ødeleggelse kommer når syndens beger flyter over. Sensualitet, perversjon og grådighet florerer i våre samfunn. Men, når Gud sendte Syndefloden over jorden ar det på grunn av et verdensvidt utbrudd av vold: ”Men jorden var fordervet i Guds øyne, den ble full av vold.” (1.Mos. 6:11).

I dette øyeblikk finner det sted mengde kriger og blodige opprør rundt om i verden. Men fremst i mine tanker er den vold som blir utført mot barn over hele verden:

  • Jeg tenker på den seksualiserte volden utøvd av pedofile. Barn over hele verden blir voldtatt, kidnappet og tvunget ut i slaveri i den verdensvide sexhandelen. Nylig var det en pedofil i USA som ble anholdt for å drive en nettside som ga råd til andre pedofile om hvor det var lettest å plukke opp barn. Det finnes ingen gyldig lov som kan stoppe denne mannen.

    Verdens største kirkesamfunn har brukt hundrevis av millioner dollar for å dekke krav fra dem som ble misbrukt i barndommen av prester i dette kirkesamfunnet. Si meg, hvor lenge vil Gud holde ut de såre skrikene fra barn som ble misbrukt av dem som skulle representere Kristus?

  • Tusenvis av barn i Afrika blir regelrett slaktet i stammekriger, hakket til døde med jungelkniver. Unge gutter – selv de sum er under ti år gamle – blir innrullert i den lokale militsen og tvunget til å drepe mennesker i innvielsesritualer.

  • Her i USA roper blodet fra millioner av aborterte barn opp fra jorden.

  • Rapporter om skolemassakrer er ikke i stand til å sjokkerer de fleste lenger, men fortsetter å terrorisere våre barn. Det kan være at vi blir forherdet av slike nyheter, men de driver Guds hjerte til sorg.

Jeg sier deg, det finnes ikke noen verre vold en den brutalitet som skjer med barna. Himmelen roper ut: ”Ve, ve! Det finnes ingen legedom for den dom som vil komme.”

En plutselig, katastrofal omveltning vil skje, den første av de endelige dommer som Gud vil sende. Denne store begivenhet vil få verden til å sjangle. Og Jesaja sier, at når den rammer, så vil det ikke være noe sted å flykte til: ”For han har støtt ned dem som bodde i det høye … ja, støtte den ned til jorden, slo den ned i støvet.” (Jes 26:5). ”Derfor brenner de som bor på jorden ...” (Jes 24:6).

Med en gang dette skjer vil det komplette kaos bryte ut. Alle sivile aktiviteter vil stoppe opp og samfunnet vil falle ut i en massiv uorden. Alle myndighets og regjeringsapparater vil være helt ute av stand til å opprette noen som helst form for forstandighet. Ingen statlig politi, ingen heimevern, ingen militære vil være i stand til å opprette ro og orden i dette kaoset.

Du husker vel ganske tydelig at da tvillingtårnene ble ødelagt så strømmet hjelp til New York fra hele verden. En hel hær av folk kom for å assistere med hva det måtte være de kunne bidra med. Men scenen i Jesajas profeti er annerledes: denne katastrofen er tydelig hinsides det menneskeheten har kapasitet til å reagere mot.

Med en gang denne dommen rammer vil den knuse økonomien. Rike kjøpmenn vil stå på sidelinjen og se på i de største kvaler, i gråt og sorg når de står overfor konkursen. På et øyeblikk vil all den rikdom de hadde samlet opp bli redusert til ingenting. Johannes beskriver scenen: ”De som handler med slikt, de som er blitt rike ved henne, skal stå langt borte i redsel for hennes pine, gråtende og sørgende, og si: Ve, ve den store by! … - at så stor en rikdom er ødelagt i én time! (Åp 18:15-16).

Alt kjøp og salg vil opphøre over natten. Alle restauranter og barer vil stenge, og all drikking og festing og all musikk vil opphøre. Ja, ethvert spor av lystighet og fryd, glede og lykke vil forsvinne: ”Alle de som før var så hjerteglade, sukker nå. Det er forbi med gleden ved trommenes lyd. Det er slutt med larmen av dem som jubler. Det er forbi med gleden ved sitarens klang. De synger ikke lenger mens de drikker vin … landets fryd er blitt landflyktig. (Jes 24:7-9,11)

Ja, dette er et bilde av mørke og undergang. Men det er ikke min profeti. Dette ordet er gitt av den Allmektiges Hellige Ånd, til den rettferdige profeten Jesaja. Selv den sekulære verden forbereder seg på dens komme. Milliarder er brukt på landets sikkerhet i USA, England, Europa og Israel. Hvorfor? Militæreksperter advarer mot at et terroristangrep med verdensvide konsekvenser ganske sikker kommer til å skje.

Du kan spørre: ”Hvorfor skulle hele verden forandre seg dersom et atomangrep skjer i kun én by?” Det vil skje på grunn av frykten for gjengjeldelse. Dersom en bandittnasjon sender et slikt angrep, så kan du være sikker på at denne nasjon vil bli utslettet på få timer. Tenk på den planen Israel har klar, og som er kjent som ”Samson Opsjonen”. I det øyeblikk et stridshode blir sendt mot dem så vil Israel i løpet av sekunder sende ut raketter for å ødelegge hovedstedene i alle fiendenasjoner.

Verden har blitt en tikkende bombe, og tiden renner ut ganske fort.

Denne ødeleggelsens time vil også forandre kirkene på et øyeblikk, enten de er levende eller døde. Jesaja skriver: ”For det skal gå slik til blant folkene på jorden som når oliven blir slått ned …” (Jes 24:13). Det er et bilde av Gud som rister et oliventre etter at det har blitt høstet. Kort sagt så vil han ryste all som kan rystes, og ingenting vil bli spart. Det vil være en time med katastrofale ødeleggelser og overveldende mørke.

Så du spør: ”Hva med Guds folk midt oppe i alt dette? Hva vil skje med menigheten?” Jesaja gir oss et utrolig ord om hva som vil skje med de troende.

Midt oppe i alle disse forferdelige rystelsene vil det høres en sang, og denne sangen vil gradvis vokse seg sterkere. Plutselig, i den mørkeste av alle timer så vil et verdensvidt kor av røster synge pris til Guds majestet: ”De skal oppløfte sin røst og rope med fryd. Over Herrens herlighet jubler de i Vesten.” (Jes 24:14).

Ser du dette bildet for deg? Det vil være panikk over alt. Menneskenes hjerter vil svikte dem av frykt, mens vinden fører røyken av brannene med seg i hundrevis av kilometer. Uorden og kaos vil herske over alt. Men midt i blant disse ødeleggende brannene og ulykkene så vil verden høre en vidunderlig sang: ”Gi Herren ære! … Ær Herrens, Israels Guds navn! Fra jordens utkanter hører vi lovsanger: Ære være Den Rettferdige!” (Jes 24:15-16).

En hellig rest vil våkne opp, og en sang vil bli født i ilden. I stedet for å få panikk vil Guds folk prise hans veldige majestet. Se det for deg: i den mørkeste stund i historien vil en samlet røst stige opp fra millioner av alle nasjoner, ikke i frykt eller angst, men i gledesfylt pris til Herren.

Du vil spørre: hvordan kan dette skje? På en time vil Gud gjenføde og gjenopprette sin menighet. Tørre ben vil riste og rasle, og de rettferdige vil bli vekket opp, når den Hellige Ånd kaller masser av lunkne troende tilbake til sin første kjærlighet. I sin nåde vil han purre dem som har forsømt ham og oversett hans Ord, hold seg borte fra bønn, og som til og med har tenkt på skilsmisse. Plutselig vil deres sjeler bli fylt med stikk av anger og gudfryktig sorg. Og mange vil falle på sine knær og rope ut i anger.

Det vil være en oppvåkning til å herliggjøre Guds majestet. Og sangen fra denne vekkelsen vil høres fra de ytterste utposter av verden. Øst, vest, nord og syd – fra araberlandene til Kina, Indonesia, Afrika og alle deler av verden – en herlig sang vil stige opp midt blant brannene. I løpet av én dag vil de som har overlevd brannene synge en ny sang over hele verden.

Og over hele verden kommer Gud til å ”ta for seg” av hans Ord: ”Herren, hærskarenes Gud, skal på dette fjell gjøre et gjestebud for alle folk, et gjestebud med fete retter, et gjestebud med gammel vin - med fete, margfulle retter og med klaret, gammel vin.” (Jes 25:6).

”På dette fjell skal han tilintetgjøre det slør som tilslører alle folkene, og det dekke som dekker alle hedningefolkene.” (Jes 25:7). I denne stund, midt i denne velstandstiden ser verdens masser ut til å være dekket av et slør, ute av stand til å se sannheten om Jesus Kristus. Men når Gud står opp for å ryste verden gjennom dom, så vil dekket som tilhyller sinnet til milliarder av mennesker bli revet til side. Det mørke sløret vil bli tatt bort og mange vil se Herren i hans herlighet. Den Hellige Ånd vil ikke tvinge Kristus på disse åpnede øyne og hjerter, i stedet vil en rest stige frem blant dem.

Jeg tror at det mørkeste dekket i dag er over øynene og hjertene til ungdom over hele verden. Det er spesielt sant om ungdom i den siste halvdel av tenårene, hvis tro har blitt bombardert gjennom hele videregående skole. Gjennom denne tiden har deres sinn blitt indoktrinert av gudløse lærere i klasserommene hvor troen blir angrepet, spottet og latterliggjort. Nå har disse unge menn og kvinner lidt skipbrudd på sin tro. De går ut av skolen overbevist om at Gud er død.

Men i én ødeleggelsens time – økonomisk, sosialt og ved atomvåpen – vil alle slike hyklerske slør falle av. De samme lærerne som spottet dem vil innse, når de står overfor en mulig død, at de må ta et valg: ”Hva med evigheten? Er det et liv etter døden?” De kommer til å være på jakt etter noen som kan forklare dem alt det som skjer.

Når sangen synges, så kommer den til å bli hørt av unge mennesker fra alle samfunnslag, fra hver nasjon under solen. Mange vil forherde sine hjerter og spotte Gud ved lyden av denne sangen, men mengder av andre vil slutte seg til sangen om hans majestet.

På en eneste time vil fokus i våre liv bli forandret. Vi vil ikke lenger være oppslukt av vår egen motgang og vanskeligheter. Plutselig vil mange ting som vi hadde så kjær ikke lenger være av noen verdi for oss. Hvorfor? For i den timen vil alle være i samme båt.

”Da går det presten som folket, herren som trellen, fruen som trellkvinnen, selgeren som kjøperen, låntakeren som långiveren, ågerkaren som hans skyldner.” (Jes 24:2).

Den plutselige dommen som kommer vil ikke gjøre forskjell på folk. Men den kommer til å berøre alle som er innenfor rekkevidde av dens raseri. Presidenter, konger, verdens rikeste og mest berømte – alle vil skjelve akkurat som de fattigste på jorden. Og denne katastrofale begivenhet vil gjøre enhver avgud til intet, rense for synd og rive ned alle falske altere:

”Derfor blir Jakobs misgjerning utsonet. Og det at hans synd blir tatt bort, gir full frukt når alle altersteiner blir knust som kalksteiner, og Astarte-bilder og solstøtter ikke reiser seg mer.” (Jes 27:9).

Verdens fremste avgud er pengene, og akkurat nå står Amerika overfor en veldig økonomisk katastrofe. Investorene stimler sammen for å flytte pengene sine ut av høyrisiko fond, og husbanker går konkurs. En nylig overskrift i en finansavis advarte: ”Forlat skipet!” Alle selger og det er ingen som kjøper. Mange husholdninger er i panikk da deres liv blir forandret over natten. Jeg tenker på direktøren for et multimilliard dollar hedge fond som nylig la ut sin 142 fots luksusyacht og sitt seksten soveroms hus i Aspen, Colorado for salg. Fondet hans hadde bokstavelig tørket ut over natten.

Dagen kommer når idrett vil være det siste folk tenker på. Jeg har ingenting imot idrett, men snart vil det ikke lenger være 250 million dollars avtaler for idrettsmenn, når så mye av verden sulter. Alle idoler vil falle ned, knust til støv og idrettsarenaen vil bli jevnet med jorden. De rikeste og de fattigste vil alle stå overfor de samme forhold.

Alt dette vil skje i løpet av én dag. ”Når de sier: Fred og ingen fare! - da kommer en brå undergang over dem. Den kommer som veer over en kvinne som skal føde, og de skal slett ikke slippe unna.” (1.Tess. 5:3).

The day is coming when sports will be the last thing on people’s minds. I have nothing against sports, but soon there will be no more 250-million-dollar deals for athletes, when so much of the world is starving. All idols will come crashing down, crushed to dust, and the playing field will be leveled. The richest and the poorest alike will face the same conditions.

Du kan undres: hva godt kan komme ut av disse profetiske advarslene? Hvorfor må overhodet noen måtte leve under en slik angst?

Jeg vil minne deg på at Jesus advarte Jerusalem om at en plutselig ødeleggelse ville komme over den byen. Den kom til å bli brent ned og over en million mennesker ville bli myrdet. Kristus forklarte sin advarsel: ”Og nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer.” (Joh. 14:29). Han sa i hovedsak: ”Når det skjer, så vet dere at det finnes en Gud som elsker dere og advarer dere på forhånd.”

Paulus kaller slike advarsler ”lys”, innsikt som driver ut mørket. Han sa i korthet: ”Dere er lysets barn, fordi dere vet hva som vil komme i fremtiden. Så når ødeleggelsen kommer, og det er panikk over alt, så vil dere ha den Hellige Ånds fred. Noe vil vekkes til live i dere og dere vil komme i hu, ’Gud advarte meg.’ Denne profetien er ikke et budskap om vrede til Guds folk, men et vekkerop til å begynne å forberede seg.”

”For Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus, han som døde for oss, for at vi - enten vi våker eller sover - skal leve sammen med ham.” (1.Tess. 5:9-10). Paulus taler her om en tid med mulig ødeleggelse. Derfor sier han. ”Forman derfor hverandre og oppbygg hverandre innbyrdes, som dere også gjør.” (1.Tess. 5:11).

I denne velstandstid så er det ingen som ønsker å høre et budskap som det fra Jesaja. Jeg ønsker sp visst ikke å høre det. Men vi kan ikke overse det, fordi det står for døren. I slike tider sier Paulus, når vi har viten om at en plutselig ødeleggelse kommer, så skal vi ikke skjelve og sørge slik verden gjør. I stedet skal vi trøste hverandre i troen, i visshet om at Gud hesker over alle områder i våre liv.

”Men vi som hører dagen til, la oss være edrue. La oss stå iført troens og kjærlighetens brynje med håpet om frelse som hjelm!” (1.Tess. 5:8). Paulus befaler: ”Bevæpne dere med troen. Bygg opp din tro nå før dagen kommer. Lær din sang, og du vil være i stand til å synge den i ilden. ”Derfor, dere som bor i Østens land: Gi Herren ære (eng.: i ilden)! Dere som bor på havets øyer og kyster: Ær Herrens, Israels Guds navn!” (Jes. 24:15).

Dette er håpet til vår høyhellige tro: vår Herre får en sang til å stige opp fra den mørkeste av stunder. Begynn nå og bygg opp din høyhellige tro i ham og lær å prise majesteten stille i ditt hjerte. Når du synger din sang så vil det styrke og oppmuntre dine brødre og søstre. Og det vil være et vitnesbyrd til verden: ”Vår Gud er Herre over ulykken!”

Download PDF