Recently Added Translations | World Challenge

Recently Added Translations

属灵力量的祕诀

David Wilkerson (1931-2011)October 21, 2019

以赛亚先知宣告以色列民有祸, 说: 「耶和华说:「祸哉!这悖逆的儿女。…」 (赛30:1). 根据希伯来文, 以赛亚所用的「悖逆」是指背道, 顽梗, 转离. 精确来说, 神的子民转离了甚麽? 他们为何背道呢?

答案就在接下来的词句: 「…他们同谋,却不出於我,结盟,却不出於我的灵…」 (30:1). 也就是说, 他们自己拟定计划. 简言之, 神说: 「我的百姓再也不寻求我的引导和训诲. 相反地, 他们倚靠血肉的膀臂. 他们每逢擅自行动, 向世人求助, 就罪上加罪. 他们再也不倚靠我刚强的膀臂. 」

神的子民明知自己要凡事, 无论如何微不足道, 都倚靠神. 诗篇不断提醒他们说: 「神啊,你的慈爱何其宝贵!世人投靠在你翅膀的荫下。」(诗36:7). 「…因为我的心投靠你。我要投靠在你翅膀荫下…」 (57:1). 「因为你曾帮助了我,我要在你翅膀的荫下欢呼。」 (63:7).

Download PDF

SECRETUL PUTERII SPIRITUALE

David Wilkerson (1931-2011)October 21, 2019

Profetul Isaia a pronunțat „vai” cu privire la Israel: „Vai - zice Domnul - de copiii răzvrătiţi!” (Isaia 30:1). Cuvântul ebraic pe care Isaia îl folosește pentru „răzvrătiți” înseamnă a lepăda credința, a întoarce spatele, a se încăpățâna. De la ce anume se abătuse poporul lui Dumnezeu? Și ce a provocat alunecarea lor înapoi? 

Download PDF

屬靈力量的祕訣

David Wilkerson (1931-2011)October 21, 2019

以賽亞先知宣告以色列民有禍, 說: 「耶和華說:「禍哉!這悖逆的兒女。…」 (賽30:1). 根據希伯來文, 以賽亞所用的「悖逆」是指背道, 頑梗, 轉離. 精確來說, 神的子民轉離了甚麼? 他們為何背道呢?

答案就在接下來的詞句: 「…他們同謀,卻不出於我,結盟,卻不出於我的靈…」 (30:1). 也就是說, 他們自己擬定計劃. 簡言之, 神說: 「我的百姓再也不尋求我的引導和訓誨. 相反地, 他們倚靠血肉的膀臂. 他們每逢擅自行動, 向世人求助, 就罪上加罪. 他們再也不倚靠我剛強的膀臂. 」

神的子民明知自己要凡事, 無論如何微不足道, 都倚靠神. 詩篇不斷提醒他們說: 「神啊,你的慈愛何其寶貴!世人投靠在你翅膀的蔭下。」(詩36:7). 「…因為我的心投靠你。我要投靠在你翅膀蔭下…」 (57:1). 「因為你曾幫助了我,我要在你翅膀的蔭下歡呼。」 (63:7).

Download PDF

Die Geheim van Geestelike Krag

David Wilkerson (1931-2011)October 21, 2019

‘n Boodskap vir Vandag

Die profeet Jesaja het ‘n wee oor Israel uitgespreek: “Wee die opstandige kinders, spreek die HERE” (Jesaja 30:1). Die Hebreeuse woord wat Jesaja gebruik vir “opstandigheid” beteken afvallig, hardnekkigheid, ‘n wegdraai van. Waarvan presies het God se mense weggedraai? En wat het hulle afvalligheid veroorsaak?

Download PDF

Jabbok

David WilkersonDecember 1, 1982

Jabbok! Dit mag dalk nie vir jou iets beteken het voor nou nie – maar nadat jy hierdie boodskap gehoor het, behoort dit een van die belangrikste boodskappe in jou geestelike woordeskat te wees.

Jabbok is die plek waar Jakob gestoei het met die Here. Dit is waar hy sy algehele oorgawe aan God gemaak het. Dit is waar hy sy nuwe karakter, en nuwe naam – Israel – gekry het. Dit was die plek waar hy sy laaste afgod neergelê het en sy grootste oorwinning behaal het.

“En hy het dieselfde nag opgestaan...en deur die drif van die Jabbok getrek...” (Génesis 32:22).

Download PDF

Ek Sal Jou Mond Wees...

David WilkersonNovember 1, 1982

God het Moses by die brandende bos ontmoet en vir hom ‘n mandaat gegee om Israel uit slawerny te lei. Hy het aan sy dienskneg gesê. “Ek het duidelik gesien die ellende van my volk wat in Egipte is... Daarom het Ek neergedaal om hulle...te verlos... Gaan dan nou heen, dat Ek jou na Farao kan stuur; en lei my volk, die kinders van Israel, uit Egipte uit” (Ex 3:7-10).

Download PDF

Wat Het Dan Van Blydskap Geword

David WilkersonFebruary 1, 1983

Die Heilige Gees smag daarna om God se kinders te laat terugkeer om die Here te dien met vreugde en blydskap. Hoe bedroef moet die hemel wees om te sien hoe die nat kombers van wanhoop en hartseer op menigtes gelowiges geval het. Die Woord van God beveel:

“Juig voor die HERE, o ganse aarde! Dien die HERE met blydskap; kom voor sy aangesig met gejubel (Psalm 100:1-2).

“Die die hoop van die goddelose vergaan... (Spreuke 10:28).

Download PDF

Холивудска святост

David WilkersonMarch 1, 1977

Крайно време е да говорим против цялата холивудска святост и да покажем бизнес спасението, което в момента замърсява Божия дом. Колко тъжно трябва да е Божието сърце, когато вижда толкова много хора, които наричат себе си християни и които се покваряват и оскверняват с това, което е на дяволската трапеза. Едно  раково образувание, наречено светщина, расте в църквата.

Download PDF

A Santidade de Hollywood

David WilkersonMarch 1, 1977

Está mais do que na hora de se falar contra a santidade de Hollywood, contra a salvação show business que agora está contaminando a casa de Deus. O quanto o coração de Deus deve estar triste por ver tantos que a si mesmos chamam de cristãos se corrompendo e contaminando na mesa do Diabo. Há um câncer de mundanismo crescendo na igreja.

Download PDF

Die Jagter

David WilkersonMarch 1, 1983

Jy het seker al gehoor van die snuffelhond van die hemel. Dit is die Gees van God wat ‘n mens opspoor en nooit met hom moed verloor nie. Hy gee nooit op nie totdat Hy hom vind. Waaroor ek nou met jou wil praat, is die jagter van die hel, wat die kosbaarste kinders van God jag deur hulle te soek en te vernietig. Dit is die Duiwel self.

Download PDF