Recently Added Translations | Page 557 | World Challenge

Recently Added Translations

Wat Buite die Muur Wag

Gary WilkersonMarch 19, 2012

Nehemía is bekend as die man wat die herbou van die mure van Jerusalem gelei het. Israel was in ballingskap toe God Nehemía se hart aangeraak het om hierdie eerbare werk te doen. En toe Nehemía  die Persiese koning gevra het om hom vir hierdie rede te laat teruggaan gaan na Jerusalem, het God die koning se hart aangeraak om hierdie versoek toe te staan.

Download PDF

Guds Berøring

David WilkersonFebruary 27, 2012

Daniel sagde, "Da rørte en hånd ved mig, ruskede i mig og fik mig ned på knæ og hænder." (Daniel 10, 10). Ordet for 'rørte' her, betyder 'gribe', eller 'bemægtige sig'. Egentlig sagde Daniel, "Da Gud lagde sin hånd på mig, fik det mig helt ned på mit ansigt. Hans berøring gav mig en trang til at bede og til at søge ham med alt jeg har i mig."

Download PDF

Guds beröring

David WilkersonFebruary 27, 2012

Daniel vittnade, ”Då rörde en hand vid mig och hjälpte mig upp på mina darrande knän och händer” (Daniel 10:10). Ordet för ”rörde” här betyder att ”häftigt gripa tag i”. Daniel sa i själva verket, ”När Gud la sin hand på mig böjde jag mig ner i bön. Hans beröring gav mig en iver att bedja, att söka honom med hela mitt allt.”

Download PDF

神的触摸:但以理

David WilkersonFebruary 27, 2012

但以理见證说:「忽然有一手按在我身上,使我用膝和手掌,支持微起。」(但10:10) 这里「按」字的意思是「强力地抓著」。但以理实在说:「当 神按手在我身上时,祂使我面伏於地。祂的触摸敦促我要祷告,要尽心尽意寻求祂。」

每当 神触摸一个人的生命,都是如此。那人便屈膝,成为一个恒常祷告,坚心寻求 神的人(男或女)。我常常思索,祂为甚麽只带著紧迫性摸著某些人。神所摸著的人都与主建立亲密的关係,从天上得蒙启示,且独特地享受与主同行。为什麽有些人会灵里饥渴,寻求衪;其他人则我行我素呢?

我想到但以理,这位全然忠心的僕人曾经被 神超自然地摸著。当时,还有许多殷勤侍主的良好份子:包括沙得拉、米煞、亚伯尼歌、并来自耶路撒冷的文士巴录。许许多多被掳到巴比伦的以色列民也保持了他们的信仰。

那麽,神为甚麽按手在但以理身上,摸著了他?这人为甚麽在见闻上能人所不能呢?他曾宣告说:「这异象,惟有我但以理一人看见,同著我的人没有看见。」(但10:7)

但以理得见了不可思议的异象。「正月二十四日,我在希底结大河边,举目观看,见有一人身穿细麻衣,腰束乌法精金带。衪身体如水苍玉,面貌如闪电,眼目如火把,手和脚如光明的铜…」(10:4-6)

Download PDF

神的觸摸:但以理

David WilkersonFebruary 27, 2012

但以理見證說:「忽然有一手按在我身上,使我用膝和手掌,支持微起。」(但10:10) 這裡「按」字的意思是「強力地抓著」。但以理實在說:「當 神按手在我身上時,祂使我面伏於地。祂的觸摸敦促我要禱告,要盡心盡意尋求祂。」

每當 神觸摸一個人的生命,都是如此。那人便屈膝,成為一個恆常禱告,堅心尋求 神的人(男或女)。我常常思索,祂為甚麼只帶著緊迫性摸著某些人。神所摸著的人都與主建立親密的關係,從天上得蒙啟示,且獨特地享受與主同行。為什麼有些人會靈裡飢渴,尋求衪;其他人則我行我素呢?

我想到但以理,這位全然忠心的僕人曾經被 神超自然地摸著。當時,還有許多殷勤侍主的良好份子:包括沙得拉、米煞、亞伯尼歌、並來自耶路撒冷的文士巴錄。許許多多被擄到巴比倫的以色列民也保持了他們的信仰。

那麼,神為甚麼按手在但以理身上,摸著了他?這人為甚麼在見聞上能人所不能呢?他曾宣告說:「這異象,惟有我但以理一人看見,同著我的人沒有看見。」(但10:7)

但以理得見了不可思議的異象。「正月二十四日,我在希底結大河邊,舉目觀看,見有一人身穿細麻衣,腰束烏法精金帶。衪身體如水蒼玉,面貌如閃電,眼目如火把,手和腳如光明的銅…」(10:4-6)

Download PDF

O Toque de Deus

David WilkersonFebruary 27, 2012

Daniel testifica: "Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos" (Daniel 10:10). A palavra para "tocou" aqui quer dizer “se apoderou violentamente”. Daniel estava dizendo basicamente: "Quando Deus pôs as mãos sobre mim, me fez cair sobre minha face. O Seu toque me deu necessidade de orar, buscá-Lo com todo o meu ser".

Download PDF

Être touché par Dieu

David WilkersonFebruary 27, 2012

Daniel testified; "So, a hand touched me, she made me sit up trembling on my knees and on the palms of my hands" (Daniel 10:10). The word for "touch" here means "to violently seize". Daniel is actually saying; "When God placed his hand on me, it put me face against the ground. His touch set me an urgency to pray, to get him with all my being. "

Download PDF

God Se Aanraking

David WilkersonFebruary 27, 2012

Daniël het getuig, “En kyk, ‘n hand het my aangeraak en my op my knieë en op die handpalms waggelend laat opstaan” (Daniël 10:10). Die woord die “aanraak” beteken hier “met geweld oorval.” Daniël het eintlik bedoel, “Wanneer God sy hand op my plaas, het dit my op my aangesig gebring. Sy aanraking het my ‘n dringendheid gegee om te bid en om Hom te soek met alles wat binne-in my is.”

Download PDF

Udmattet men fortsætter

Gary WilkersonFebruary 6, 2012

”Gideon kom til Jordan og gik over sammen med de tre hundrede mand, der var med ham; de var udmattede af at forfølge fjenden.” (Dom. 8, 4 – min fremhævelse).

Gideons liv er et perfekt eksempel på, hvordan Gud skaber umulige omstændigheder for sine tjenere for at vise sin herlighed. Herren kaldte denne generte mand til at lede Israel i kamp mod en overvældende fjende: 100.000 midjanitter mod Israels hær på 32.000 mand.

Download PDF

De var trötta, och jagade efter

Gary WilkersonFebruary 6, 2012

”Då nu Gideon kom till Jordan, gick han däröver med trehundra män, som var med honom; och de var trötta, och jagade efter” (Domarboken 8:4, Karl XII bibel, min betoning).

Gideons liv är ett perfekt exempel på hur Gud skapar omöjliga omständigheter för sina tjänare för att demonstrera sin härlighet. Herren kallade denne blyge man till att leda Israel in i en strid mot en överväldigande fiende: 100 000 midjaniter, jämfört med Israels armé på 22 000 man.

Download PDF