Recently Added Translations | Page 9 | World Challenge

Recently Added Translations

‘n Droë Tyd

David WilkersonFebruary 1, 1979

Ek preek vir duisende, maar daar is tye waarin ek baie droog voel – so ver weg van die warm teenwoordigheid van God af. In hierdie oomblikke van droogheid, het ek geen begeerte om die Woord te lees nie – die lees van die Bybel word gedoen net uit ‘n gevoel van plig. Wanneer ek droog en leeg is, voel ek min dringendheid om te bid. Ek weet my geloof is ongeskonde en my liefde vir Jesus is sterk. Daar is geen begeerte in my om die dinge van die wereld te smaak nie. Dit is net dat ek skynbaar nie in voeling kan kom met God in daardie dae en weke van geestelike droogheid nie.

Download PDF

SENDO CURADO

Gary WilkersonJuly 15, 2019

Meu amigo, o evangelista Nicky Cruz, chama a igreja de hospital do Espírito Santo. Eu não pude deixar de concordar. A igreja é e deve ser um lugar de cura. Nas minhas décadas como pastor, eu aconselhei muitas pessoas que precisavam de restauração depois de uma longa vida de sofrimento.

Download PDF

Jy Kan Nie Jou Eie Kruis Dra Nie

David WilkersonMay 1, 1979

Dit is baie waar wat Jesus vir Sy dissipels gesê het, “As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en My volg.” Maar Jesus kon nie Sy kruis dra nie – en jy kan ook nie! Jesus het onder die las van Sy kruis geval, moeg, uitgeput, en nie in staat om dit nog een tree te dra nie. Johannes het gesê, “En Hy het sy kruis gedra en uitgegaan na die sogenaamde Hoofskedelplek, in Hebreeus Gólgota” (Johannes 19:17). Die Bybel sê nie vir ons hoe ver Jesus Sy kruis gedra het nie.

Download PDF

Jy Kan Nie op Ander Staatmaak vir Jou Geluk Nie

David WilkersonJune 1, 1979

‘n Hartseer jong bedienaar en sy vrou het onlangs na my gekom vir berading. Na vier moeilike jare van hul huwelik en twee kinders, het hulle egskeiding oorweeg. Sy was die hartseerste vrou wat ek in jare gesien het. Haar man, die jong bedienaar, het naby gestaan, sy gewig van een voet na die ander verskuif, terwyl sy tranerige vrou haar belydenis teenoor my uitgesnik het.

Download PDF

Oorwinning Oor Jou Boesemsonde

David WilkersonJuly 1, 1979

Sonde veroorsaak dat Christene lafaards word wat in vernederende nederlaag leef. Hulle kan nie met vrymoedigheid opstaan teen sonde nie weens die boesemsonde in hulle eie lewens. Hulle verskoon die sondes van ander weens ongehoorsaamheid in hulle eie harte en hulle kan oorwinning nie verkondig nie omdat hulle in nederlaag leef. Sommige van hulle het eens geweet hoe dit was om oorwinnend te leef, wraak te neem teen sonde, nadat hulle Christus se geregtigheid in hulle eie lewens volbring het. Hulle het die krag, die moed, die seëninge beleef wat kom na diegene wat gehoorsaam is aan die Here.

Download PDF

Jesus: Groter as die Werke van die Wet

David WilkersonSeptember 3, 2012

Die eerste hoofstuk van Hebreërs herhaal ‘n waarheid wat elke Christen weet, maar wat min van ons werklik verstaan: “Jesus is groter.” Die skrywer is so gefokus op hierdie tema dat hy nie eers tyd maak om te groet nie. Hy gee nie aan sy lesers instruksies soos sommige ander sendbriewe nie. In plaas daarvan, het hy net een tema in gedagte: “Jesus is groter!” Hy is oorkom met emosie en liefde vir Christus.

Download PDF

Jesus: Größer als das Gesetz

David WilkersonSeptember 3, 2012

Das einleitende Kapitel des Hebräerbriefs wiederholt eine Wahrheit, die jeder Christ kennt, aber die nur wenige von uns wirklich erfassen: „Jesus ist größer.“ Der Verfasser ist so auf dieses Thema fokussiert, dass er sich nicht die Zeit für einen Gruß nimmt. Er gibt seinen Lesern keine Anweisungen, wie es in einigen Briefen der Fall ist. Stattdessen hat er nur eines im Sinn: „Jesus ist größer!“ Er ist von Jesus hingerissen, begeistert und überwältigt.

Download PDF

Jeesus: suurempi kuin lain teot

David WilkersonSeptember 3, 2012

 

Heprealaiskirjeen ensimmäinen luku toistaa totuuden, jonka jokainen kristitty tietää mutta jonka vain harvat meistä todella ymmärtävät: "Jeesus on suurempi." Kirjoittaja on niin keskittynyt tähän teemaan, ettei hänellä ole aikaa tervehdykseen. Hän ei anna lukijoilleen mitään ohjeita, kuten jotkut muut kirjeet tekevät. Sen sijaan hänellä on yksi asia mielessään: "Jeesus on suurempi!" Hän on ihastunut, innoissaan ja voittaa Kristuksen kanssa.

 

Download PDF

Jēzus: Varenāks par bauslības darbiem

David WilkersonSeptember 3, 2012

Vēstule Ebrejiem sākas ar un atkārto patiesību, kuru zina ikviens kristietis, taču reti kurš to tiešām izprot līdz galam: „Jēzus ir varenāks.” Vēstules autors ir tik ļoti koncentrējies uz šo patiesību, ka viņš izlaiž ierastos vēstules ievadvārdus. Šajā vēstulē, tās adresātiem viņš nedod nekādas norādes, pretēji tam, kā viņš to dara citās vēstulēs. Tā vietā viņam prātā ir tikai viena doma: „Jēzus ir varenāks!” Viņš ir sajūsmināts un pārņemts ar Kristu.

Download PDF

Gesù: superiore alle opere della legge

David WilkersonSeptember 3, 2012

Il capitolo iniziale di Ebrei ripete una verità nota a tutti i cristiani che, però, solo pochi comprendono appieno: “Gesù è superiore”. Lo scrittore è così concentrato su questo tema che non si preoccupa nemmeno di offrire i suoi saluti. Non fornisce alcuna istruzione ai suoi lettori, cosa che, invece, avviene in altre lettere. Ha una sola cosa in mente: “Gesù è superiore!” Egli è innamorato, emozionato e sopraffatto da Cristo.

Download PDF