ALLES DANKZIJ GODS GROTE GENADE | World Challenge

ALLES DANKZIJ GODS GROTE GENADE

David Wilkerson (1931-2011)May 22, 2018

"Maar heb uw vijanden lief en doe goed, en leen zonder te hopen iets terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn en zult u kinderen van de Allerhoogste zijn, want Hij is goedertieren over de ondankbaren en slechten. Wees dan barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig is. Oordeel niet en u zult niet geoordeeld worden; veroordeel niet en u zult niet veroordeeld worden; laat los en u zult losgelaten worden.” (Lucas 6:35-37).

Het boek Genesis vertelt het verhaal van Sodom en Gomorra (zie Genesis 18 en 19). We zien een bijzonder voorbeeld van Gods grote genade toen hij Abrahams neef, Lot, waarschuwde voor dreigend onheil over de stad en hem en zijn gezin een weg van ontsnapping bood. Lot waarschuwde zijn schoonzoons, maar ze dachten dat hij een grap maakte. Lots vrouw was besluiteloos en keek achterom tijdens hun ontsnapping. Maar Lot en zijn dochters werden uiteindelijk gered.

"Lot aarzelde echter; daarom grepen die mannen zijn hand, de hand van zijn vrouw en de hand van zijn twee dochters, omdat de HEERE hem wilde sparen. Zij brachten hem naar buiten en leidden hem buiten de stad" (Genesis 19:16).

De Bijbel noemt Lot een rechtvaardig man (zie 2 Petrus 2:8-9) en hij geldt in deze eindtijd nog steeds als een voorbeeld van één van de laatst overgebleven gelovigen. Terwijl de zonden van onze samenleving opstijgen ten hemel - sensualiteit, immoraliteit en toenemend kwaad - is Amerika rijp voor vernietiging. Als Gods Kerk vandaag rechtvaardig is, dan is dat alleen vanwege het bloed van Jezus Christus en niet vanwege enige goedheid of zedelijkheid die Hij in ons zou hebben gezien. Zijn pure genade kwam naar ons toe en trok ons ​​uit het oordeel.

Denk eens na. Toen je gered werd, nam de Geest van God je bij de hand en trok je uit je zonden, net zoals hij Lot en zijn familie uit Sodom en Gomorra leidde. Hij heeft je buiten het bereik van goddeloosheid en rebellie geplaatst en je onder het oordeel uit gehaald. Alles dankzij Zijn grote genade!

Download PDF