BERG JE ZWAARD OP | World Challenge

BERG JE ZWAARD OP

David WilkersonSeptember 22, 2017

Dus, u wilt een man of vrouw van God zijn? Zo ja, dan krijgt u een portie pijn. U zult huilen als gevolg van iets veel heftigers dan fysieke pijn. Ik heb het over de pijn om verpletterd en afgewezen te worden door vrienden; de pijn van ouders wanneer kinderen op hun hart trappen en vreemden worden voor hen; de pijn tussen man en vrouw wanneer er muren tussen hen zijn ontstaan.

Oh, de verwarring, de rusteloze, slapeloze nachten - wetende dat God echt is, dat je in zijn Geest wandelt, dat je van Jezus houdt met alles wat in je is, en toch moet je een beker met pijn drinken.

We kunnen niet bij deze beker weglopen. We mogen ons niet laten misleiden door de gedachte dat Jezus volgen alleen voorspoed brengt. De Schrift zegt dat onze benadering zou moeten zijn om "het enkel vreugde te achten" (Jakobus 1: 2). Toch zegt de Bijbel ook: "De rechtvaardige heeft veel ellende" (Psalm 34:20).

Petrus probeerde de verdrukking op een vleselijke manier te verjagen. Hij droeg een zwaard in de tuin van Gethsemane en vertelde Jezus: "Meester, U hoeft hier niet doorheen te gaan. Ik hou ze bezig terwijl U verdwijnt.” Veel Christenen hebben vandaag de dag dezelfde houding. Zij proberen de verdrukking te ontlopen door te zeggen: "Ik hoef dit niet mee te maken. Mijn God is een goede God!”

Ik geloof dat God getrouw is. Maar Jezus vertelt ons dat we niet van onze verdrukkingen kunnen weglopen. Hij gaf Petrus opdracht: "Jezus dan zei tegen Petrus: Steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die de Vader Mij gegeven heeft, zal Ik die niet drinken?” (Johannes 18:11).

Als u Hem vertrouwt die u deze drinkbeker serveert - als u Zijn doel achter uw lijden ziet - dan kunt u de beker drinken. Wees niet bang, uw Vader houdt de beker vast. U drinkt geen dood maar leven!

Download PDF