DE GROOTHEID VAN ONZE GOD | World Challenge

DE GROOTHEID VAN ONZE GOD

David Wilkerson (1931-2011)November 24, 2017

De psalmist David herinnert ons aan Gods grootheid, zelfs te midden van overweldigende overstromingen. Onze huidige overstromingen hebben misschien luid hun stem verheven, maar God heerst over de hele natuur. Hij alleen heeft de controle.

David stemt in met de smeekbeden van degenen die overweldigd worden door overstromingen in hun ziel: "Verlos mij, o God, want het water is tot aan de ziel gekomen. Ik ben gezonken in bodemloze modder, waarin men niet kan staan; ik ben gekomen in de waterdiepten en de vloed overspoelt mij. Ik ben moe van mijn roepen, mijn keel is ontstoken; mijn ogen zijn bezweken, omdat ik steeds hoop op mijn God." (Psalm 69:2-4).

Maar David heeft ons ook het ​​antwoord gegeven te midden van elke grote overstroming: "De HEERE in de hoogte is machtiger dan het bruisen van machtige wateren, de machtige golven van de zee." (Psalm 93:4).

Op dit moment neemt het aantal overstromingen toe voor veel gelovigen - aandoeningen, beproevingen, ernstige problemen, zorgen over de gebeurtenissen in de wereld. Maar God heeft deze belofte uitgesproken: "Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden, geen vlam zal u aansteken." (Jesaja 43:2).

“Barmhartig en genadig is de HEERE, geduldig en rijk aan goedertierenheid… Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is Zijn goedertierenheid machtig over wie Hem vrezen… Maar de goedertierenheid van de HEERE is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over wie Hem vrezen. Zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen." (Psalm 103:8, 11, 17).

"Ik zal U loven onder de volken, HEERE; ik zal voor U psalmen zingen onder de natiën. Want Uw goedertierenheid is groot en reikt tot boven de hemel, Uw trouw tot de wolken." (Psalm 108: 4-5).

"Maar ik zal zijn als een bladerrijke olijfboom in het huis van God; ik vertrouw op Gods goedertierenheid, eeuwig en altijd." (Psalm 52:10).

Laat Gods Woord u verlichten en versterken in alles wat u doet!

Download PDF