DOOR ELKE BEPROEVING HEEN | World Challenge

DOOR ELKE BEPROEVING HEEN

David Wilkerson (1931-2011)November 21, 2017

Wij maken een keuze of we ons leven willen leven vervuld van zorgelijke angst of met vertrouwen in God. Als we ons vandaag over één ding zorgen maken, maken we ons morgen zorgen om twee dingen. Kortom, onze angsten zullen blijven toenemen naarmate de golven van problemen blijven komen. En dan, als onze angsten ongecontroleerd raken, zal onze bezorgde geest blijven afglijden in een bodemloze put.

We moeten gewoon overtuigd raken dat we geliefd zijn door onze hemelse Vader, hoe hevig onze beproevingen ook zijn. We kunnen stemmen van angst horen schreeuwen te midden van de stijgende golven van problemen, maar David heeft duidelijk gezegd: "De HEERE troont boven de watervloed, ja, de HEERE troont als Koning voor eeuwig." (Psalm 29:10).

Wanneer de verwoestende overstromingen van het leven komen, ervaren mensen een 'verduistering van het geloof'. Getuigenissen die ik heb gehoord, hebben allemaal iets gemeen: een donkere nacht voor de ziel. Ik ben er in de loop van de jaren van overtuigd geraakt, dat elke trouwe dienaar van Christus op één of ander moment voor zo'n crisis komt te staan. Ik heb gesproken met degenen die een periode beschreven waarin alles onder een wolk van duisternis leek en Gods stem stil was. Ze deden alles wat ze wisten om iets vanuit de hemel te horen, maar er bleef alleen duisternis.

Het is precies tijdens zulke tijden dat de Schrift zegt dat we de liefde die God voor ons heeft moeten kennen en geloven. Wanneer onze wereld op zijn kop wordt gezet, worden we het meest kwetsbaar voor de leugens van de vijand. Satan zal proberen onze crises te gebruiken om ons in een put van wanhoop te brengen. In die tijd is het van vitaal belang dat we putten uit onze kennis van Gods liefde voor ons.

In mijn leven heb ik veel beproevingen moeten doorstaan. En dit is de enige waarheid die me door alles heen heeft verankerd: God houdt te allen tijde van mij, door elke beproeving van het leven heen.

Download PDF