EEN HART DAT OPEN IS VOOR GODS ZOEKLICHT | World Challenge

EEN HART DAT OPEN IS VOOR GODS ZOEKLICHT

David Wilkerson (1931-2011)
April 10, 2018

Ik geloof dat bekering net zo goed is voor gelovigen als voor zondaars; Christenen die een berouwvolle houding aannemen, krijgen Gods speciale aandacht. Als we met een berouwvol hart voor de Heere wandelen, zullen we overspoeld worden met ongelooflijke zegeningen.

Een opmerkelijk kenmerk van een berouwvol hart is de bereidheid om de schuld voor wangedrag te aanvaarden, om te zeggen: "Heere, ik ben degene die gezondigd heeft."

"Want de droefheid die overeenkomstig de wil van God is, brengt een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg" (2 Korinthe 7:10). En Johannes schrijft: "Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons" (1 Johannes 1:8).

Het kan ondraaglijk zijn om toe te geven dat we ongelijk hebben. We rechtvaardigen onze acties en halen allerlei kunstgrepen uit om de schuld te ontlopen in een poging de aandacht van onszelf af te leiden. En niets hiervan behaagt God.

Berouw tonen, betekent meer dan alleen maar excuses aanbieden of dingen in orde maken met de persoon die we onrecht hebben aangedaan. Het gaat ook over het in orde maken met God. David is hierin een goed voorbeeld voor ons - hij geloofde in het onderzoeken van zijn hart. In de harde discipline om de zonde in zijn hart te ontdekken, riep David: "Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg" (Psalm 139:23-24).

David opende voortdurend zijn hart voor Gods zoeklicht. Hij verwelkomde het onderzoek van de Heere, zodanig dat hij begon te huilen: "Als ik op een of andere manier tegen U heb gezondigd en ik weet het niet, openbaar het me alstublieft. Ik heb berouw. "Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen. Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen" (Psalm 51:5-6).

Heb jij vandaag een reden om God toe te laten je hart te doorzoeken? Als je je bekeert van verborgen zonden, zal je hart zacht en buigzaam voor Hem blijven, teder en gemakkelijk te vormen door de Heilige Geest.

Download PDF