EEN MAN VAN GELOOF | World Challenge

EEN MAN VAN GELOOF

David Wilkerson (1931-2011)
April 12, 2018

Abraham is in de kerk bekend als een man van geloof. Inderdaad, de Bijbel houdt ons hem voor als een voorbeeld van geloof: "Zoals Abraham God geloofde en het hem tot gerechtigheid werd gerekend" (Galaten 3:6).

God was aan Abram verschenen (zoals hij toen heette) en zei: "Wees niet bevreesd, Abram, Ik ben voor u een schild, uw loon zeer groot" (Genesis 15:1). God beloofde Abram ook dat hij begraven zou worden in ‘goede ouderdom’ (zie vers 15). En er is meer! Bovendien beloofde God dat iemand die probeerde Abram te kwetsen of te vervloeken zelf vervloekt zou zijn (zie Genesis 12:3).

Geliefden, dit zijn ongelooflijke beloften: bescherming, lang leven, hemelse interventie. En God sprak deze dingen persoonlijk tegen Abram. Deze vrome, gelovige dienaar van God werd door de Heere zelf bezocht en Deze beloofde persoonlijke bescherming en een lang leven zonder angst voor schade. En Abram geloofde God! Hij vertrouwde erop dat de Heere hem zou omvatten, beschermen en beveiligen tegen alle gevaren.

Je herinnert je het verhaal vanaf dit punt. Abram verliet zijn land op bevel van God - volledig in geloof. God zei hem: "Overal waar je je voet zet, zal jouw land zijn." Terwijl we doorgaan met Abram's reis, zien we dat hij onderweg een aantal misstappen heeft gemaakt. Denk eraan, hij ging naar Egypte (een vergissing!). Hij loog over zijn mooie vrouw Saraï, vertelde mensen dat ze zijn zuster was omdat hij bang was dat ze van hem zou worden gestolen. Wat in feite ook gebeurde toen Farao haar een tijdje naar zijn huis meenam. Deze situatie werd snel rechtgezet toen God Zich ermee bemoeide. Haar overkwam niets (zie dit verhaal in Genesis 12).

Gods meesterplan voor Abram ging door, ondanks zijn tijdelijke gebrek aan geloof en zijn ellendige mislukkingen. Op dezelfde manier zal alles wat God voor jouw leven in gedachten heeft, doorgang vinden, als je simpelweg je leven in Zijn handen legt. Hij is trouw met betrekking tot Zijn beloften - zelfs als wij dat niet zijn.

Download PDF