EEN OPRECHT VERLANGEN OM GOD TE BEHAGEN | World Challenge

EEN OPRECHT VERLANGEN OM GOD TE BEHAGEN

David Wilkerson (1931-2011)May 3, 2018

"Jezus dan zei tegen hen: Wanneer u de Zoon des mensen verhoogd zult hebben, zult u inzien dat Ik het ben, en dat Ik vanuit Mijzelf niets doe, maar dat Ik die dingen spreek zoals Mijn Vader Mij heeft onderwezen. En Hij Die Mij gezonden heeft, is met Mij. De Vader heeft Mij niet alleen gelaten, omdat Ik altijd doe wat Hem welgevallig is" (Johannes 8:28-29).

Jezus deed alles om Zijn hemelse Vader te behagen. Het is belangrijk om het motief te begrijpen waar onze gehoorzaamheid uit voortkomt, want als ons hart niet zuiver is, zal alles vervuild zijn.

Denk aan de vader van een tienerzoon die zijn kind moet corrigeren. Het kan een spannende situatie zijn, als de vader zijn zoon confronteert met slechte kameraden, slecht gedrag, onzorgvuldige keuzes. En dan geeft de vader een ultimatum: verander je gedrag of zoek een andere plek om te wonen. De zoon kan op twee manieren reageren: hij onderwerpt zich aan de correctie met een berouwvolle geest en verandert zijn gedrag met liefde, of hij verandert zijn gedrag met tegenzin, om de straf te voorkomen.

De gehoorzaamheid van een ontevreden kind voldoet niet, omdat zijn medewerking voortkomt uit de angst voor de woede van zijn vader. Er is geen plezier of liefde in de actie; integendeel, hij is boos en gefrustreerd, omdat hij ziet dat zijn vader inbreuk maakt op zijn vrijheid en hij gaat in een kramp leven.

De trieste waarheid is dat veel christenen in deze laatste dagen God alleen gehoorzamen, omdat ze bang zijn dat ze naar de hel zullen gaan als ze dat niet doen. Ze zijn bang voor de toorn van de Vader en hun gehoorzaamheid aan Hem is "wettisch". Ze hebben geen oprechte wens om Hem te behagen.

Het verlangen van Jezus om Zijn Vader te behagen, kwam voort uit Zijn relatie met Hem. Hij sloot zichzelf op in gebed en Zijn enige grote gebed was: "Vader, wat wilt u? Wat is het dat U behaagt? Wat kan ik doen om de wens van Uw hart te vervullen?"

Dat is de houding van de mens die de Geest van Christus heeft!

Download PDF