EEN TOENAME VAN GODS AANWEZIGHEID | World Challenge

EEN TOENAME VAN GODS AANWEZIGHEID

David Wilkerson (1931-2011)March 26, 2019

God doet vandaag iets nieuws in Zijn kerk. Dit geweldige werk van de Geest kan niet op slechts één locatie worden gevonden. Het gebeurt wereldwijd, maar je hoeft niet ver te reizen om het te zien. Inderdaad, Gods "nieuwe ding" kan zo dichtbij zijn als een nabijgelegen kerk.

God voedt voorgangers en mensen op die Zijn ware zegen zullen aangrijpen. Deze zegen is verkeerd voorgesteld en verontreinigd door de moderne kerk, en nu wil de Heere het vernieuwen voor de mensen die Hij roept. God vertelde Mozes dat er maar één formule voor Zijn zegen was (zie Numeri 6:22-27) en andere methoden van zegen zijn onaanvaardbaar voor Hem. De zegen die Hij beschrijft aan Mozes is drievoudig:

  • "De HEERE zegene u en behoede u!" (Numeri 6:24). Dit spreekt over de behoudende kracht van Christus. Het is het begin van alle zegeningen: de kennis dat we door Christus zelf worden bewaard. Gods volk in de eindtijd zal de verbondsbeloften van God vastgrijpen om hun een nieuw hart te geven, een heilige vrees.
  • "De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig!" (Numeri 6:25). Dit beschrijft een kerk met een zuiver in plaats van een dichtgeschroeid geweten. Tenslotte kan God je Zijn "aangezicht" - dat is de glorie van Zijn genade - niet laten zien tot je veilig bent in Hem. Dit impliceert gunst; je bent niet langer een vreemdeling van God maar begunstigd in Zijn ogen.
  • "De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!" (Numeri 6:26). Dit spreekt over  een toename van Gods aanwezigheid. Hier is een teken van het nieuwe dat God aan het doen is: een ootmoedig en nederig volk dat Gods aanraking van liefde en zekerheid ontvangt. Die intieme aanraking houdt hen in nederig in gebed en zij horen Zijn stem duidelijk. Ondertussen wordt er in hen een zuivere bediening geboren.

Dienaren die in Gods tegenwoordigheid zijn geweest, zijn niet rusteloos of gedreven. Ze zijn begiftigd met grote vrede en vanwege die vrede tonen ze het aangezicht van Christus. Wat geweldig om te weten dat we vrij in Zijn aanwezigheid kunnen zijn.

Download PDF