"GEEN ANDERE PLEITGROND DAN CHRISTUS" | World Challenge

"GEEN ANDERE PLEITGROND DAN CHRISTUS"

David Wilkerson (1931-2011)June 22, 2018

Elke gelovige in de kerk van Jezus Christus is geroepen om heilig te zijn - rein en onberispelijk in Gods ogen. Dus als je wedergeboren bent, moet heiligheid de roep van je hart zijn. "God, ik wil zoals Jezus zijn. Ik wil heilig voor U wandelen, alle dagen van mijn leven.”

Het Nieuwe Testament vertelt ons dat we geroepen zijn om heilig te zijn zoals God heilig is. Hoe in vredesnaam zijn wij heilig gemaakt in de ogen van God?

"Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig" (1 Petrus 1:15-16).

Terwijl je het Nieuwe Testament over dit onderwerp leest, zou je kunnen schrikken. "Bedoelt U dat ik zo heilig moet zijn als Jezus was? Onmogelijk! Hij was smetteloos, perfect. Hoe kan iemand in hemelsnaam die norm naleven?"

Dit was het eigenlijke doel van de wet - ons te laten zien dat het onmogelijk is om te voldoen aan Gods standaard van heiligheid. Daarom, als er niets heilig is dan de Heere Christus, kan er maar één manier zijn om heilig te worden. We moeten in Christus zijn en Zijn heiligheid moet onze heiligheid worden.

Paulus zegt dat, omdat Jezus, de wortel, heilig is, zijn wij, de takken, ook heilig (zie Romeinen 11:16). En Johannes schrijft: "Ik ben de Wijnstok, u de ranken" (Johannes 15:5). Met andere woorden, omdat we in Christus zijn, zijn we heilig gemaakt vanwege Zijn heiligheid.

Jezus alleen is volmaakt heilig en als iemand ooit voor de hemelse Vader zal staan ​​en door Hem wil worden ontvangen, dan moet die persoon in Christus zijn. Ons dagelijks gebed zou moeten zijn: "Heere, ik heb geen andere pleitgrond dan Christus. Ik kom alleen tot U omdat ik in Christus ben en ik beroep mij op Zijn heiligheid. Ik weet dat U mij niet kunt veroordelen, want ik ben in Hem!”

Download PDF