GEEN HOOP OP OVERWINNING IN EIGEN KRACHT | World Challenge

GEEN HOOP OP OVERWINNING IN EIGEN KRACHT

David Wilkerson (1931-2011)
June 7, 2018

Zelfs als je gered bent - levend onder de bedekking van het bloed van Christus en verzekerd door geloof in Zijn werk aan het kruis voor jou – kun je nog steeds te maken hebben met inwendige strijd. Vijanden van je ziel proberen je te verslinden en je bent nog steeds verwikkeld in een gevecht met satanische krachten en bolwerken. We moeten de kracht claimen, die door Gods nieuwe verbond voor ons beschikbaar is. Maar die kracht komt alleen door geloof.

De profeet Jesaja waarschuwde Israël dat er geen mogelijkheid van overwinning voor hen zou zijn, als zij probeerden hun tegenstander op eigen kracht te bestrijden. Jesaja 31 maakt goed duidelijk hoe zinloos het is om te proberen in eigen kracht de strijd met de vijand aan te gaan. Ik geloof dat dit hoofdstuk een type en schaduw is van de ineffectiviteit van onze pogingen om lusten, slechte gewoonten en andere zonden te verslaan door te vertrouwen op menselijke ideeën en hulpmiddelen.

Dit hoofdstuk is ook een voorbeeld voor ons hoe de zonde in de laatste dagen zal toenemen. De Schrift zegt dat de maatschappij steeds erger zal worden en de kerk zal worden overspoeld met bedrog en leerstellingen van demonen. Ik geloof dat we dat nu zien gebeuren. Demonische hordes hebben alle media en elke vorm van technologie geïnfiltreerd en onze cultuur overspoeld met sensualiteit en perversies van allerlei aard.

Als je in zo’n strijd verkeert, moet je het woord leren dat God aan Zacharia gaf: "Niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest, zegt de HEERE van de legermachten" (Zacharia 4:6).

"Want door de stem van de HEERE zal Assyrië verpletterd worden, hij die met de roede sloeg" (Jesaja 30:31). Jesaja zegt: "Uw God belooft voor u te vechten. Hij zal Zijn stem bekendmaken en zal al je vijanden op de vlucht doen slaan."

Sta jij voor een vijand die op dit moment te machtig voor je is? Als dat zo is, vraagt ​​God eenvoudig dat je je zwaard neerlegt en Hem vertrouwt om namens jou te vechten.

Download PDF