GELIJKVORMIG AAN CHRISTUS ALLEEN | World Challenge

GELIJKVORMIG AAN CHRISTUS ALLEEN

David Wilkerson (1931-2011)April 18, 2018

Het hart van de ware boodschap van genade is niet een toegeeflijk evangelie, maar een evangelie dat heiligheid onderwijst!

"Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus" (Titus 2:11-13).

Volgens Paulus wandelen we niet in genade, totdat we hebben gebroken met aardse verdorvenheden. Tenzij we ons, door de kracht van de Heilige Geest, inspannen om een ​​godzalig en rechtvaardig leven te leiden, terwijl we elk moment uitzien naar Zijn wederkomst, dan kennen we Gods genade niet.

Teveel christenen willen vergeving - maar meer niet. Ze willen niet bevrijd worden van deze huidige wereld, omdat ze er dol op zijn. Ze zijn gehecht aan hun zonden en willen de geneugten van deze wereld niet opgeven. Dus klampen ze zich vast aan een doctrine die zegt: "Ik kan leven zoals ik wil - zolang ik zeg dat ik geloof." Helaas willen deze christenen niet horen over gehoorzaamheid, berouw of zelfverloochening. Ze willen liever in deze wereld leven zonder beperkingen.

Paulus schrijft: "En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is" (Romeinen 12:2). We moeten volledig met deze wereld breken en gelijkvormig zijn aan Christus alleen!

Jezus rechtvaardigt ons door geloof met een doel - om ons aan te moedigen en kracht te geven om de duivel te weerstaan ​​en de wereld te overwinnen, in de kracht van Gods Geest. Inderdaad, Jezus stierf voor ons, zodat we het eeuwige leven zouden hebben, maar Hij stierf ook, zodat we kunnen genieten van bevrijding in en van deze huidige slechte wereld.

"Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader" (Galaten 1:4).

Download PDF