GELOVEN IN EEN LEUGEN | World Challenge

GELOVEN IN EEN LEUGEN

David Wilkerson (1931-2011)February 12, 2019

Als je naar je leven kijkt, ben je dan ontmoedigd vanwege mislukte verwachtingen? Je hebt misschien jarenlang gebeden, maar de dingen waarvoor je op God vertrouwde zijn niet gekomen. De vijand fluistert misschien: "Je bent helemaal niet effectief geweest; in feite heeft je leven geen enkel verschil gemaakt in deze wereld.”

Als je dergelijke gevoelens ondergaat, vat moed, want je bent in goed gezelschap. Vele grote dienaren van God door de geschiedenis heen, eindigden met het gevoel dat ze faalden in hun roeping. Toen de profeet Elia naar zijn leven keek, voelde hij zich zo'n mislukkeling dat hij uitriep: "Het is genoeg. Neem nu mijn leven, HEERE, want ik ben niet beter dan mijn vaderen." (1 Koningen 19:4). Hij voelde zich alsof alles wat hij voor de Heere had gedaan tevergeefs was geweest.

Koning David werd zo moedeloos over wat hij geloofde dat een verspilde zalving in zijn leven was, dat hij weg wilde vliegen als een vogel naar een afgelegen plek: "Och, gaf iemand mij vleugels als van een duif! Ik zou wegvliegen naar waar ik blijven kon." (Psalm 55:7).

Zelfs de grote apostel Paulus beefde van angst bij de gedachte dat hij zijn leven als een nutteloze arbeider had doorgebracht. Hij schreef aan de Galaten: "Ik vrees voor u dat ik mij misschien tevergeefs voor u heb ingespannen." (Galaten 4:11).

Geliefde, de duivel liegt tegen je en zegt dat alles wat je hebt gedaan tevergeefs is. We weten van Jesaja dat de Heere jouw strijd kent omdat Hij deze strijd al ver voor jou vocht. Maar Jezus toonde ons de weg uit deze moedeloosheid met deze verklaring: "Ik, Ik zei: Voor niets heb Ik Mij vermoeid, nutteloos en tevergeefs heb Ik Mijn kracht verbruikt. Voorwaar, Mijn recht is bij de HEERE, en Mijn arbeidsloon is bij Mijn God. " (Jesaja 49:4).

Luister niet naar de leugens van de vijand; in plaats daarvan, rust in de Heilige Geest, erop vertrouwend dat Hij jou meer en meer als Christus maakt. Sta op en sta op dit woord: "Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere." (1 Korintiërs 15:58).

Download PDF