GEOEFEND MET HET OOG OP GODS DOEL | World Challenge

GEOEFEND MET HET OOG OP GODS DOEL

David Wilkerson (1931-2011)May 9, 2018

"En ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd, veeleer tot bevordering van het Evangelie heeft gediend" (Filippenzen 1:12). Paulus zegt tegen de christenen in Filippi dat ze zich geen zorgen moeten maken over alle dingen die hij heeft doorstaan.

Interessant is dat Paulus deze brief schreef, terwijl hij gedetineerd zat in een Romeinse gevangenis. Op dat moment was hij een doorwinterde strijder van het evangelie en had hij elke denkbare ontbering doorstaan. Als je het leven van Paulus hebt bestudeerd, weet je wat voor dingen hij tegenkwam: scheepswrakken; mishandeling; hoon; honger en dorst; smaad. En helaas waren de ergste kwellingen van Paulus afkomstig van diegenen die zichzelf wedergeboren gelovigen noemden.

Sommige tegenstanders van Paulus waren jaloerse kerkleiders die hun hele gemeente tegen hem opzetten. Ze maakten zijn levensstijl belachelijk, maakten zijn prediking belachelijk, stelden zijn boodschap verkeerd voor, en stelden zijn autoriteit ter discussie. Overal waar Paulus kwam, leek het alsof hij problemen en verdriet meemaakte.

Maar luister naar zijn getuigenis! "Maar ik maak mij nergens zorgen over" (Handelingen 20:24). En op een andere plaats zegt hij: "Opdat niemand in verwarring gebracht zou worden in deze verdrukkingen. Want u weet zelf dat wij hiertoe bestemd zijn ... Toen wij bij u waren, zeiden wij u immers van tevoren dat wij verdrukt zouden worden, zoals ook gebeurd is – en u weet het" (1 Thessalonicenzen 3:3-4).

Paulus klaagde niet, hij stelde deze gelovigen gerust. "Waarom ben je zo verrast? Ik heb jullie altijd verteld dat als je met Jezus gaat wandelen, je te maken krijgt met kwellingen." Dit druist regelrecht in tegen een filosofie in de hedendaagse Amerikaanse kerk die zegt: "Als je goed bezig bent met je geloof, zul je voorspoed hebben en niet lijden." Maar dat is niet wat de Bijbel leert.

God heeft zeker de macht om ons voor alle kwellingen te behoeden, maar Hij staat ons toe bepaalde dingen te doorstaan. Elke beproeving die God toestaat, is een investering die Hij in ons doet, een oefening waarachter een goddelijk doel zit. Luister naar wat de psalmist zegt: "Want U hebt ons beproefd, o God, U hebt ons gelouterd, zoals men zilver loutert." (Psalm 66:10).

Download PDF