GEZWOREN MET EEN EEUWE EED | World Challenge

GEZWOREN MET EEN EEUWE EED

David Wilkerson (1931-2011)April 12, 2019

In Jezus' gebed tot de Vader zegt Hij: "En Ik ben niet meer in de wereld, maar dezen zijn in de wereld, en Ik kom naar U toe. Heilige Vader, bewaar hen die U Mij gegeven hebt in Uw Naam, opdat zij één zullen zijn zoals Wij." (Johannes 17:11). Hij zei: "We kwamen overeen dat ik iedereen die op Mij vertrouwt, in ons verbond zou brengen. Nu, Vader, ik vraag U om deze geliefden te brengen onder dezelfde verbondsbeloften die U Mij hebt gedaan."

Wat heeft dit verbond tussen Vader en Zoon te maken met jou en mij? Het is een beeld van Gods liefde voor Zijn geliefde schepping. Hij sneed dit verbond door omdat Hij niet bereid was om maar één van Zijn kinderen ​ aan Satan te verliezen. Het gaat allemaal om Zijn onsterfelijke liefde voor Zijn volk.

De Vader heeft Zijn Zoon gegeven, de Zoon heeft Zijn leven gegeven en wij ontvangen alle voordelen. Met wederzijdse instemming hebben de Vader en de Zoon dit verbond gesloten om het zaad van Christus te bewaren en te behouden. Het zorgt ervoor dat we tot het einde toe volhouden en dat we veilig worden bewaard.

De belofte om ons te redden en te verlossen, en ons vertrouwen dat God zich hieraan zal houden, heeft een precedent in de relatie tussen Vader en Zoon.

Leidde en gidste de Vader Jezus, zoals Hij beloofde? Bekrachtigde Zijn Geest de Zoon, terwijl Hij Hem bemoedigde en troostte? Heeft Hij Hem door al Zijn verleidingen en beproevingen heengebracht? Beschermde Hij Hem tegen de machten van de duisternis? Gaf Hij Hem Zijn thuiskomst in heerlijke overwinning? Was God trouw aan Zijn deel van de verbondsvoorwaarden?

Ja absoluut! En de Vader die Zijn verbondsbeloften aan Zijn Zoon nakwam, heeft een eeuwige eed gezworen om hetzelfde voor ons te doen. Jezus bevestigde dit deel van het verbond toen Hij zei: "En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn; Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad." (Johannes 17:22-23).

Als je in Christus blijft – bij Hem schuilt en op Hem vertrouwt – dan zul je Zijn heerlijkheid zien!

Download PDF