GOD HEEFT ER GEEN MOEITE MEE OM JE TE VINDEN | World Challenge

GOD HEEFT ER GEEN MOEITE MEE OM JE TE VINDEN

Gary Wilkerson
April 9, 2018

Het maakt niet uit hoe duister je omgeving is of hoe "onbekend" je identiteit, wanneer God ervoor kiest om Zichzelf aan je te openbaren, zal Hij je zonder moeite vinden. Laten we eens kijken naar de moeder van Simson... de sterkste man die ooit heeft geleefd.

"Maar de Israëlieten deden opnieuw wat slecht was in de ogen van de HEERE. Daarom gaf de HEERE hen over in de hand van de Filistijnen, veertig jaar lang. En er was een man uit Zora, uit het geslacht van de Danieten, en zijn naam was Manoach. Zijn vrouw was onvruchtbaar en had geen kinderen gebaard. Toen verscheen er een Engel van de HEERE aan deze vrouw, en zei tegen haar: Zie toch, u bent onvruchtbaar en hebt geen kinderen gebaard. U zult echter zwanger worden en een zoon baren” (Richteren 13:1-3).

Veertig jaar lang trokken de kinderen van Israël door de woestijn, ondergeschikt aan de Filistijnen en met een lage moraal. Temidden van al deze chaos en wanhoop leefde een trouwe, biddende vrouw die haar God kende. We zien dat de naam van haar man Manoach was, maar van haar weten wij geen naam - een anonieme dienares van de Heere.

Net zoals in het Nieuwe Testament gebeurde met een jong meisje genaamd Maria, werd de vrouw van Manoach bezocht door een engel, die haar een opvallende boodschap gaf: "Je zult een zoon baren!"

De vrouw van Manoach was, gedurende de tijd van de slavernij in Israël, heel erg geduldig geweest en zocht de vertrouwelijke omgang met God. Zij ontving daadwerkelijk een woord van de Heere. Haar beloofde kind was niet voorbestemd om een ​​gewone jongen te zijn, de engel vertelde haar dat Hij "Israël zou gaan redden uit de hand van de Filistijnen" (zie Richteren 13:5). Toen gaf de Heere specifieke instructies over hoe de jongen moest worden grootgebracht en voorbereid op zijn speciale roeping. (Lees de opwindende uiteenzetting over het leven van Simson in Richteren 13 tot en met 16).

Simsons moeder geloofde de beloften van God en zij trainde haar zoon volgens de voorschriften van de Heere. Op dezelfde manier is God op zoek naar geduldige, toegewijde dienaren die op Hem vertrouwen in hun beproevingen.

Download PDF