GOD RIEP JE BIJ JE NAAM | World Challenge

GOD RIEP JE BIJ JE NAAM

David Wilkerson (1931-2011)May 15, 2018

"Hij leidde mij uit in de ruimte, Hij redde mij, want Hij was mij genegen." (Psalm 18:20).

Wat een prachtige, geruststellende woorden. De Vader geniet van ons! In het geval van David had hij net een vreselijke periode van testen doorgemaakt. Saul had een beloning op zijn hoofd gezet en David vluchtte voor zijn leven. Maar God verscheen brullend om hem te redden en David kon zeggen: "De reden dat God mij verlost van al mijn vijanden is, omdat ik dierbaar ben voor Hem. Mijn God verheugt zich in mij! "

Deze gedachte wordt overal in het Woord herhaald: "De HEERE is goedgezind voor wie Hem vrezen en op Zijn goedertierenheid hopen." (Psalm 147:11). En opnieuw: "Want de HEERE is Zijn volk goedgezind" (Psalm 149:4).

Ik kan proberen je te overtuigen van de vreugde van God in jou door je te vertellen: "Je bent de Heere heel dierbaar!" Je denkt misschien: "Wel, dat is een mooie gedachte. Hoe zoet." Maar deze waarheid is meer dan een mooie gedachte. Het is de sleutel tot je verlossing uit elke strijd die in je ziel woedt, het geheim om de rust binnen te gaan die God je heeft beloofd. Totdat je er grip op krijgt en het echt landt in je hart, zul je niet op kunnen tegen dat wat er in deze slechte tijd op je af gaat komen.

"Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij. Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden, geen vlam zal u aansteken." (Jesaja 43:1-2).

Het kan wel zijn dat je op dit moment door diepe wateren gaat en dat je bang bent vernietigd te worden. Je moet echter uit het Woord concluderen dat God niet altijd de wateren kalmeert of de overstroming tegenhoudt. Ook blust Hij de vuren niet altijd. Maar Hij belooft wel dat Hij door dit alles heen met je mee zal lopen.

Download PDF