GOD VERSCHIJNT TE MIDDEN VAN CHAOS | World Challenge

GOD VERSCHIJNT TE MIDDEN VAN CHAOS

David Wilkerson (1931-2011)April 13, 2018

David was een man van groot geloof die uitgroeide tot een goddelijke, wijze, geliefde koning. "David gedroeg zich verstandig op al zijn wegen, en de HEERE was met hem" (1 Samuel 18:14). Hij was een man van veel gebed, die de Heere loofde zoals weinig mensen ooit hebben gedaan, en hij zegende het hart van God met zijn liederen. Niemand kon intiemer met de Heere zijn dan David.

We houden ervan om te lezen over de vele heldendaden van David (het doden van leeuwen en beren en, tenslotte, de machtige reus Goliath). Gods Geest was op deze man en de Heere had duidelijk een groot plan voor zijn leven. Maar toen kwam koning Saul in grote woede achter David aan en David rende voor zijn leven, zich verschuilend in grotten totdat hij de strijd eenvoudigweg beu was. Hij was moe en hij moet hebben gedacht: "Ik ben dit zo zat! Als ik zo speciaal ben voor de Heere, gekozen voor dit moment, waarom zit ik dan zo in de problemen?”

In zijn wanhoop vluchtte David naar een plaats die Gath heette, de geboortestad van de reus Goliath, die hij had gedood. David had de Heere niet om deze actie gevraagd; hij deed dit impulsief. Op zoek naar een toevluchtsoord, legde David zijn leven in de handen van koning Achis van Gath - en hij raakte verstrikt in zijn eigen dwaasheid.

Hoewel David op dat moment ontrouw was, was God nog steeds trouw en zijn plan voor David was nog steeds actueel. God schreef hem niet af; sterker nog, Hij bewoog alles op zijn plaats om de zegen van David te verzekeren. "Ik zalfde David tot koning - en hij zál koning zijn! Hij heeft een berouwvol hart en Mijn plan voor hem ligt nog steeds op schema.”

Misschien heb je, net als David, een soort van zinloze periode in je leven doorgemaakt. Te midden van de chaos, handelde je naar het vlees en je liep voor God uit. Als dat zo is, wanhoop niet! Je bent misschien naast de weg geraakt, maar Gods plan is nog steeds op zijn plaats. Je Vader blijft trouw.

Download PDF