GOD WIL HET ONMOGELIJKE DOEN | World Challenge

GOD WIL HET ONMOGELIJKE DOEN

David Wilkerson (1931-2011)March 14, 2018

Waarom wachtte God tot Abraham en Sara oud waren om ze een zoon te schenken? Waarom wachtte hij tot de situatie menselijk gezien onmogelijk was geworden en alleen absoluut geloof in God de belofte kon teweegbrengen? Het was, omdat dit zaad volledig in geloof moest worden geboren.

Abraham en Sara kenden allebei de verbazingwekkende belofte van God om hun een zoon te geven, maar hun geloof was nog niet rijp. Sara werd ongeduldig, bedacht een plan en Abraham ging ermee akkoord. Ismaël werd geboren en hoewel het waar was dat hij van Abrahams zaad was, was hij niet de beloofde erfgenaam. In een rare kronkel van de menselijke natuur, stond Sara vervolgens tegen haar man op in jaloezie en gaf hem de schuld. Ze probeerden allebei de belofte van God tot stand te brengen door hun eigen inspanningen (zie Genesis 16: 1-15).

Misschien vraag jij jezelf af, waarom de aan jou gedane belofte nog niet is nagekomen. Je probeert erachter te komen hoe God aan jouw behoefte zal voldoen, en je verzandt en concentreert je op de hindernissen in plaats van de mogelijkheden.

Abraham en Sara kregen hun wonderkind, maar pas toen ze er volledig van overtuigd waren dat God Zijn belofte zou waarmaken op Zijn manier en op Zijn tijd. We weten dat hun geloof krachtig werd, maar pas nadat ze hadden gewankeld - en Ismaël was een teken van die wankeling in het geloof. Later werd er echter van Abraham gezegd: "Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was. Daarom ook is het hem tot gerechtigheid gerekend." (Romeinen 4:21-22).

Geliefden, elke aarzeling die je hebt, is uit ongeloof. Probeer niet om de dingen uit te zoeken of de problemen in en met jezelf te bespreken. Geloof oefenen betekent dat je al je argumenten hebt laten varen en dat je er volledig van bent overtuigd dat God Zijn Woord zal houden. Hij wil het onmogelijke doen, want hoe onmogelijker de situatie, hoe meer glorie Hij krijgt!

Download PDF