GOD ZAL JE VOOR DE VIJAND BEWAREN | World Challenge

GOD ZAL JE VOOR DE VIJAND BEWAREN

David Wilkerson (1931-2011)May 16, 2018

"Wie schandelijk gedrag najagen, komen naderbij; zij zijn ver van Uw wet verwijderd. Maar U, HEERE, bent nabij, en al Uw geboden zijn waarachtig" (Psalm 119: 150-151).

Er is een heerlijke waarheid in deze passage.  Een waarheid die je leven kan veranderen, die je vrede kan brengen en die je rust kan geven, die verder gaat dan alles wat je tot nu toe hebt ervaren. Weet je, als je eenmaal de waarheid begrijpt van Gods voortdurende nabijheid - dat Hij van je houdt en voortdurend bij je in de buurt is - moeten alle angst en vrees verdwijnen!

In deze tekst ziet David de goddelozen steeds dichterbij komen in een poging hem te gronde te richten en te vernietigen. Hij zegt: "Verachtelijke, verdorven en samenzwerende goddelozen zijn eropuit om me compleet te vernietigen en ze winnen terrein. Ze zijn overal om mij heen en hun kracht neemt toe."

We hebben allemaal zo'n vijand - de vijand van onze zielen, de duivel. Hij heeft altijd maar één doel gehad: Gods werk vernietigen en Gods volk verleiden en ontmoedigen.

Satan is niet tevreden, totdat hij de totale ondergang en val van elke goddelijke bediening, kerk en ware liefhebber van Jezus ziet. Satans demonische geesten zijn niet alleen lastpakken die je het leven ellendig maken. Nee, het doel van Satan is veel ernstiger dan dat. Hij legt zich toe op de totale vernietiging van de kerk van Jezus Christus. Zijn enige doel is om ons onderuit te halen en niets meer achter te laten dan een herinnering.

De duivel was schaamteloos in dit doel, zelfs bij Jezus. Hij ondernam slechte stappen in het verleiden van de Zoon van God. Satan zal alles binnen zijn macht proberen om alles wat rechtvaardig en heilig is te vernietigen. Satan stopt nooit! Er is altijd wel een plannetje rechtstreeks uit de hel.

Waar jij doorheen gaat, gaan velen doorheen. Hoe goed is het om te weten, dat God meer bereid is om Zijn beloften aan jou na te komen, dan de duivel bij machte is om jou te gronde te richten. Inderdaad, hoe dichterbij de vijand komt, hoe dichter de Heere bij ons blijft!

Download PDF