GODS GUNST IN VOOR-EN TEGENSPOED | World Challenge

GODS GUNST IN VOOR-EN TEGENSPOED

Gary WilkersonJune 11, 2018

Heb je een worsteling in je leven die je nooit van je hebt kunnen afschudden? Je vraagt ​​je af: "Kan ik echt vreugde vinden in het christelijke leven? Zal ik voortaan altijd strijd hebben?"

Ik geniet van het coachen van mensen. Ik word absoluut gezegend als ik zie dat iemand wordt bevrijd door het goede nieuws van Christus, eindelijk in staat om van het leven te genieten. Niets bevredigt zo als het zien van een geestelijk kreupele persoon, die eindelijk genezen is en opspringt in een nieuw leven met nieuwe hoop, vreugde en geloof.

Dit nieuwe leven gaat echter niet vanzelf. De conflicten waarmee we dagelijks worden geconfronteerd, zijn serieus, omdat de uitdagingen in deze gevallen wereld nooit ophouden. Satan werkt constant aan het verduisteren van Gods werk in ons leven. Op een gegeven moment kan zelfs de meest toegewijde christen wankelen op de rand van ongeloof.

Ik ken een geweldig stel wiens geloof werd aangevochten door een mededeling over hun jonge zoon. Toen hij in de tweede klas zat, kreeg hij te horen dat hij een ernstige verstandelijke beperking had. Ze kregen het advies om hem van school te halen en hem een vak te laten leren, zodat hij uiteindelijk de kost zou kunnen verdienen. Terwijl ze de situatie enerzijds accepteerden, werden ze geïnspireerd om in geloof te verklaren: "We accepteren niet dat dit Gods plan is met ons kind." Ze hielden de jongen op school en vertelden hem steeds opnieuw: "Wij geloven in jou," terwijl ze hem urenlang hielpen. Door toewijding, doorzettingsvermogen en geloof werd dit kind een goede student, studeerde af aan de universiteit en is nu predikant van een bloeiende kerk.

God gebruikt onze moeilijke perioden om ons voor te bereiden op het ontvangen van de zegeningen van Zijn gunst. Dit is een krachtige waarheid en ondanks de pijnlijke omstandigheden, is Hij in alles bij ons, hoe donker onze situatie ook is.

Je kunt verzekerd zijn van Gods gunst: "Maar het is zoals geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben" (1 Korinthe 2:9).

Download PDF