GODS PLAN IN UITVOERING | World Challenge

GODS PLAN IN UITVOERING

David Wilkerson (1931-2011)May 11, 2018

Geliefden, het is belangrijk dat je je realiseert dat anderen je leven in de gaten houden en beïnvloed worden door jouw gedrag. Dus, ik vraag je: hoe gedraag je je? Worden jouw kinderen dieper in Christus geworteld als zij jouw levenswandel observeren? Worden minder volwassen christenen geïnspireerd om Hem beter te leren kennen vanwege jouw getuigenis? Worden zondaren naar Jezus getrokken vanwege jouw liefdevolle reacties? Wanneer je uitdagingen tegenkomt in je dagelijkse wandel, geef je je dan over aan de Heilige Geest? Of klaag en mopper je en wordt het uiteindelijk koud in de richting van je hemelse Vader?

Al je beproevingen zijn ontworpen om je in de armen van Jezus te werpen, en brengen de zoete geur van vertrouwen en geloof in je Heere voort. We hebben de neiging om alle goede dingen die God voor ons gedaan heeft te vergeten, dus het is goed om onszelf te herinneren aan eerdere overwinningen en Goddelijke tussenkomst. Of we denken misschien dat de nieuwste uitdaging gewoon te zwaar is en we zeggen: "Oh, God, deze keer is het teveel voor mij om te verduren." En God antwoordt: "Kijk even achterom en denk aan Mij terug." Dit is wat David deed, voordat hij naar buiten ging en de gigantische Filistijn versloeg.

"Verder zei David: De HEERE, Die mij uit de klauwen van de leeuw gered heeft en uit de klauwen van de beer, Die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn" (1 Samuel 17:37).

Op een andere tijd zei David: "Zij hadden mij bedreigd op de dag van mijn ondergang, maar de HEERE was mij tot steun. Hij leidde mij uit in de ruimte, Hij redde mij, want Hij was mij genegen" (Psalm 18:19-20).

Als je ooit het gevoel hebt, dat je door God wordt gekastijd, wees er dan gerust op dat het komt, omdat Hij een behagen in je heeft en Hij een plan in uitvoering heeft. "Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus" (Filippenzen 1:6).

Download PDF