GODS TROOST GEDURENDE BEPROEVINGEN | World Challenge

GODS TROOST GEDURENDE BEPROEVINGEN

David Wilkerson (1931-2011)February 27, 2018

Een van de bedieningen die vandaag het meest nodig is in de Kerk, is die van vertroosting – het troosten van anderen in tijden van moeilijkheden en ellende. Veel gelovigen weten gewoon niet waarheen ze zich moeten wenden wanneer ze pijn hebben.

De apostel Paulus was één van de meest Godvrezende dienaren van de Heere die ooit op aarde gewandeld heeft. Toch was zijn lijden zo overweldigend en krachtig dat hij volslagen verlies leed. Sterker nog, soms was hij zo radeloos dat hij dacht dat de dood voor de deur stond. Toch noemde hij onze hemelse Vader "de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting" (2 Korinthe 1:3). Hij zei verder in hetzelfde hoofdstuk: "Want wij willen niet, broeders, dat u geen weet hebt van onze verdrukking, die ons in Asia overkomen is: dat wij het uitermate zwaar te verduren hebben gekregen, boven ons vermogen, zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten." (2 Korinthe 1:8).

Door te verwijzen naar God als 'de Vader van de barmhartigheden', liet Paulus zien dat hij van zijn lijden had geleerd. Hij was zelfs in staat zich in al zijn beproevingen te verheugen, omdat hij wist dat zij een soort van scholing voor hem waren. Hij had geleerd te zeggen: "God heeft hier een doel mee! Mensen zullen mijn invloed en mijn vertroosting nodig hebben." Paulus had in zijn lijden de waardevolle les geleerd van troost te putten uit de Heere.

Wanneer je lijdt in je lichaam, word je heel geduldig met anderen die lijden. Je krijgt een hernieuwde empathie voor anderen. Wanneer je lijdt en je de Heere hartelijk liefhebt (en geen zonden verbergt), kijk je niet langer naar het lijden van een ander denkend: "Ik vraag me af wat hij of zij gedaan heeft om dat te verdienen."

Mensen die lijden hebben doorstaan ​​en trouw aan God zijn geworden, worden sterk, mild en geduldig. Ze bezitten ook de vriendelijkheid van Christus. Het is bemoedigend om met zulke mensen om te gaan!

Als je lijdt, vertrouw er dan op dat God je er doorheen leidt. Mensen zullen zien dat je overwinning en troost verkrijgt door de kracht van God alleen. Ze zullen zich aangetrokken voelen tot wat jij hebt.

Download PDF