HEEL DEZE ONRUSTIGE ZIEL | World Challenge

HEEL DEZE ONRUSTIGE ZIEL

David Wilkerson (1931-2011)March 23, 2018

Een jonge voorganger belde me, klaar om te stoppen met zijn bediening. De Heere had hem op een prachtige manier gebruikt, maar nu was hij ontmoedigd, voelde hij zich waardeloos, nutteloos en totaal onwaardig voor God. Toen hij me belde, was hij kapot van sommige beslissingen die hij had genomen en gaf hij aan dat hij klaar was om op te geven. Hij was boos op God en toen hij met mij sprak, voelde ik dat hij verwachtte dat ik boos op hem zou zijn. Maar hij was zo gebroken en murw gebeukt, dat ik alleen Gods liefde en mededogen voor hem voelde.

Ik heb deze jonge voorganger niet toegesproken of berispt. In plaats daarvan bad ik in stilte: "Lieve Heere, wat kan ik tegen deze man zeggen dat zijn gekwelde ziel zal genezen? Wat hebt U voor hem? Welke troost van uw Geest en uit uw Woord?"

De Heere legde mij op het hart: "Stuur hem naar Psalm 107." Later zou ik ontdekken dat deze psalm het 'Oudtestamentische liefdesfeest’ wordt genoemd. Het is één van de meest bemoedigende passages in heel Gods Woord en het is speciaal bedoeld voor diegenen die vergiffenis, bevrijding en herstel nodig hebben. Het laatste couplet belooft de lezer een goed begrip van wie God echt is:

 "Wie is wijs? Laat hij op deze dingen letten, en de goedertierenheid van de HEERE aandachtig opnemen." (Psalm 107:43).

God zegt: "Observeer, lees, bestudeer deze psalm en je zult een diepgaand begrip krijgen van Mijn lankmoedigheid en goedertierenheid." Ik geloof dat als je deze volledige psalm bestudeert, je een openbaring van Gods grote liefde zult ontvangen, zelfs ten opzichte van opstandelingen en ongehoorzamen. Kijk, het is een belofte – een vast bewijs dat God nooit bij één van Zijn kinderen zal weglopen, ongeacht hoe laag zij zijn gezonken.

Bedenk hoeveel je van je eigen kind houdt. Is er iets dat dat lieve kind zou kunnen doen waardoor je het zou afwijzen? Hoeveel te meer houdt de hemelse Vader van de Zijnen en spreidt liefde en vergeving uit! Zijn oor staat altijd open voor onze noodkreet.

Download PDF