HEERE, DOE IETS! | World Challenge

HEERE, DOE IETS!

David Wilkerson (1931-2011)June 14, 2018

Drie veel voorkomende woorden die je van christenen, in een periode van crisis, kunt horen: "Heere, doe iets!" Het is totaal tegen onze menselijke aard om stil te staan ​​en niets te doen, als we geconfronteerd worden met verwarrende situaties. In feite is geduldig wachten op Gods handelen waarschijnlijk de moeilijkste discipline van de christelijke wandel. Zelfs toegewijde gelovigen raken in paniek, wanneer de Heere niet beweegt volgens hun tijdschema.

Onze God zoekt op aarde altijd naar een volk dat Hem zal vertrouwen in elke crisis, beproeving en uitzichtloze situatie. Inderdaad, Hij leidt ons vaak naar situaties die alarmerend, kritisch en moeilijk zijn, met het doel ons te testen. Hij wil zien of we bereid zijn stil te staan ​​en te wachten tot Hij bovennatuurlijke bevrijding brengt.

De Bijbel zegt heel duidelijk: "De voetstappen van die man worden door de HEERE vastgezet, Hij vindt vreugde in zijn weg" (Psalm 37:23).

Dit betekent dat het God is, niet de duivel, die ons naar moeilijke plaatsen leidt. We kunnen roepen: "Heere, waarom laat U mijn crisis voortduren?" Maar de waarheid is dat Hij onze beproevingen opzettelijk toelaat - met een doel. En dat is moeilijk voor ons om te accepteren!

Ik ben ervan overtuigd dat elke stap die we zetten, bepaald is door onze hemelse Vader. God wil geloof in ons produceren, dus Hij vormt en kneed ons tot goddelijke voorbeelden van geloof - om Zijn getuigenis te zijn in een ongelovig en goddeloos tijdperk.

God is absoluut trouw aan Zijn kinderen en Hij zou ons nooit naar de rand van een moeilijke situatie leiden, slechts om ons in de steek te laten. Hij vraagt ​​ons altijd: "Ben jij degene naar wie Ik op zoek was? Ben jij degene die niet in paniek raakt? Degene die Mij niet zal aanklagen vanwege het verlaten en pijnigen van Mijn kinderen? Zul jij in je crisis staande blijven ​​en geloven dat Ik je er doorheen help?”

"Stilstaan" is een daad van geloof - een actief rusten op Gods beloften. Geloof verandert alles! Neem jij je voor dat je vanaf vandaag stopt met al je vragenstellerij en simpelweg je vertrouwen op Hem stelt?

Download PDF