HET ONZICHTBARE WERK IN ONS HART | World Challenge

HET ONZICHTBARE WERK IN ONS HART

David Wilkerson (1931-2011)August 14, 2018

Er lijkt tegenwoordig van zowel alles wel een namaakversie, een imitatie te zijn. Vroeger ontmoette je straatventers die 'authentieke' Rolex-horloges, designer-portemonnees, sieraden en andere aantrekkelijke artikelen lieten zien. Ze zagen er geweldig uit, maar het waren goedkope imitaties van de echte dingen.

Eén ding dat niet kan worden gedupliceerd, is ware geestelijkheid. Af en toe raken bepaalde christenen overtuigd: "Om God echt te eren, moeten we teruggaan en de gewoonten en gebruiken van de vroege kerk overnemen." Dus installeren ze alle bekende programma's van de apostolische kerk vanaf de tijd van de discipelen. Ze installeren ouderlingen, diakenen en bisschoppen, de inzettingen van doop en avondmaal,  precies zoals de vroege kerk deed - maar het is allemaal maar een kopie, een dode religie zonder de Heilige Geest.

Een groot deel van de moderne religie denkt dat als ze kennis van de Schriften en bijbelse principes overdragen aan mensen, ze geestelijk zullen worden. Mensen gaan naar de bijbelschool of het seminarie, waar ze de Schriften leren en leren preken, dopen en leiding geven. Ze worden gevormd tot theologen, voorgangers en zendelingen, maar het blijft een feit dat geen enkele persoon of instelling de macht heeft om spiritualiteit bij iemand te produceren. Alleen de Heilige Geest doet dat.

De spiritualiteit geproduceerd door de Heilige Geest is een diep, onzichtbaar werk in het hart. Paulus zegt: " Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet" (2 Korinthe 4:18). In de context van deze passage spreekt Paulus over lijden, terwijl hij in wezen zegt: "Alleen de Heilige Geest weet alle dingen die we tegenkomen. En dit is waar ware spiritualiteit wordt geopenbaard - in de smeltkroes van het lijden."

Niet iedereen die lijdt wordt geestelijk; velen eindigen verbitterd en verhard, boos op God en de wereld. Maar degenen die zich onderwerpen aan de leiding van Gods Geest, die beproevingen ondergaan met het vertrouwen dat de Heere iets in hen uitwerkt, komen met een sterk geloof uit hun beproeving.

Download PDF